Expo: Alla demokrater måste ta nazisthotet på allvar

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenskarnas parti är rasideologer som vill avskaffa demokratin

Svenskarnas partis symbol.

Den svenska rasideologiska miljön har ökat sina aktiviteter under senaste året. Det visar Expos årsrapport. Det är siffror som talar sitt tydliga språk. Totalt sett har antalet aktiviteter ökat med 24 procent jämfört med förra året. Bakom den torftiga sifferexercisen syns ett allt mer aktivt nazistparti - Svenskarnas parti.

En av förklaringarna till ökningen av aktiviteterna är att Sverigedemokraternas framgångar visat nazisterna att det går att vinna väljarstöd på ”invandringsfrågan”. Direkt efter valet skrev en av Svenskarnas partis aktivister på deras nätorgan: "Den viktiga effekten av Sverigedemokraterna är att tabun bryts. Det blir ’okej’ att protestera mot den förda invandringspolitiken och gränserna för det acceptabla samtalet flyttas i rätt riktning, vilket leder till att fler vågar säga sitt."

Nu är det lite mer än ett år kvar till nästa val. Svenskarnas parti, som fick ett kommunalt mandat i Grästorp 2010, det första nazistiska mandatet sedan krigsslutet, satsar nu på att öka sin representation i folkvalda församlingar – det uttalade målet valet 2014 är tio kommunala mandat.

Svenskarnas parti, som tidigare hette Nationalsocialistisk front, vill inte kalla sig för ett nationalsocialistiskt eller högerextremt parti. Sedan 2008 har de tonat ned de öppet nazistiska inslagen. Men deras ambition är att avskaffa demokratin och det är ett rasideologiskt parti som vill ha ett totalstopp för invandrade med ett annat ursprung än det europeiska. Ett parti som menar att de som inte tillhör vad de ser som den homogena vita rasen ska bort från Sverige, även de som är födda här.

Partiet försöker locka folkvalda sverigedemokrater – personer som av olika anledningar är missnöjda med sitt parti. I några fall har nazisterna lyckats, något som de högfärdigt skryter om.

I partiets nya strategi ingår också att profilera sig som socialt ansvarstagande genom att samla in kläder till hemlösa och laga trasiga fotbollsmål. Partimedlemmar deltog också i det medborgargarde som i spåren av upploppen i Husby gick ut i natten för att jaga ”invandrare”.

Mycket sker i likhet med andra partier i ett Europa där nazismen återigen är politiskt gångbar. I Grekland ritades den politiska kartan om fullständigt vid valet i maj 2012 och det nazistiska partiet Gyllene gryning tog plats i parlamentet med stöd från sju procent av väljarna. Gyllene gryning utnyttjade krisen i Grekland och lanserade soppkök och andra sociala aktiviteter, riktade enbart till dem som partiet uppfattar som äkta greker. I november förra året lyckades det ukrainska partiet Svoboda locka drygt 10,5 procent av väljarna i parlamentsvalet, med en liknande framtoning som Gyllene gryning.

Under årets Almedalsvecka genomför Svenskarnas parti torgmöten och har informationsbord för att visa upp sig. På sin hemsida gör de reklam för att ha samlat in pengar till Barncancerfonden, något som Barncancerfonden med rätta reagerat starkt emot.

Det är lite mer än ett år kvar till nästa val. Det är allas vårt ansvar att försvara de demokratiska värdena och alla människors lika rättigheter. Det är hög tid att alla demokratiska aktörer tar det nazistiska hotet på allvar.

Behovet av en folkligt förankrad antirasistisk rörelse som tar ett socialt ansvar i lokalsamhället och verkar för sammanhållning i stället för exkludering har inte varit lika påtagligt på väldigt länge.

Anna-Sofia Quensel

Publicerad: