Debatt

– Märk produkter från israeliska bosättningar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Urban Ahlin (S) och Veronica Palm (S): Två enkla steg mot fred

Vi är många som känt maktlöshet inför det obeskrivliga våld vi sett i Mellanöstern. Konsumenternas makt är stor. Det är också en makt som utövas, i all sin kraft, med fredliga medel. Vi vill nu att svenska konsumenter ges möjlighet att göra ett aktivt val, och därmed en betydelsefull insats, som bidrar till fred och frihet.

Konflikten mellan Israel och Palestina har i flera decennier kostat människoliv och raserat samhällen. Såväl palestinier som israeler måste få leva i fred och frihet. Fredsförhandlingar om en tvåstatslösning är den enda vägen till fred och förbättrade livsvillkor i regionen. Israel ockuperar Västbanken och Östra Jerusalem sedan 1967. Idag bor nästan en halv miljon bosättare på palestinsk mark, varav nästan 200 000 i Östra Jerusalem.

Bosättningarna är samhällen som är politiskt och ekonomiskt sanktionerade av den israeliska staten, uppförda på palestinskt territorium. Bosättningarna är illegala enligt internationell rätt. Tullförmåner och annat i EU:s frihandelsavtal ska enligt EU domstolen inte omfatta varor från bosättningarna. Trots detta importerar EU varje år produkter från bosättningarna till ett värde av, lågt räknat, mer än två miljarder kronor. Det är varor från bosättningarna till ett värde som är 15 gånger större än de varor som importeras från hela Palestina.

EU och Sverige betraktar bosättningarna som ett hinder för byggandet av en palestinsk stat och fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. Stödet till bosättningarna underminerar de investeringar som Sverige och EU har gjort i uppbyggandet av den palestinska myndigheten. Folkrätten säger att andra stater har ett ansvar att upprätthålla folkrätten, alltså att inte stödja eller hjälpa illegala bosättningar.

Varor ska märkas så att det inte kan förekomma osäkerhet för konsumenten kring varans ursprung. Konsumenten ska inte kunna köpa en vara från det ockuperade palestinska territoriet i tron att den kommer från Israel. EU-länderna uppmanas av EU att agera för att regelverket ska kunna följas. Sverige kan införa ursprungsmärkning av bosättarprodukterna om den politiska viljan finns.

En ursprungsmärkning av varor från bosättningarna skulle sända ännu en tydlig signal om att Sverige betraktar ockupationen so illegal. Sverige kan likt exempelvis Storbritannien införa en ursprungsmärkning av bosättarprodukter, så att konsumenter kan välja att bojkotta dessa varor.
Danmar är ett annat exempel där man planerar att ursprungsmärka varor från bosättningarna.

En ursprungsmärkning av varor producerade i bosättningar innebär ingen bojkott av Israel. Istället möjliggör det för konsumenten att medvetet välja en israelisk vara framför en ockupationsvara. Om varorna från bosättningar inte märks sanningsenligt känner sig många konsumenter istället nödgade att helt avstå från att handla varor som är märkta från Israel. En bojkott av dessa bosättarvaror skulle ge ett incitament till företagen att flytta sin produktion ut ur bosättningarna.

Vi uppmanar nu den svenska regeringen att ta två enkla steg för att låta svenska konsumenter få makten att bidra till fred och frihet i Mellanöstern:

Sverige bör införa ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna.

Sverige bör agera pådrivande i EU för att fler länder ska följa efter.

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson och vice ordförande i
Utrikesutskottet

Veronica Palm, konsumentpolitisk talesperson och ordförande i Civilutskottet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt