Debatt

Varning: Extremist på väg mot toppjobb i EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tonio Borg som föreslås som ny EU-kommissionär med ansvar för hälsofrågor får skarp kritik av Cecilia Wikström, FP
Tonio Borg som föreslås som ny EU-kommissionär med ansvar för hälsofrågor får skarp kritik av Cecilia Wikström, FP

DEBATT

Akta er kvinnor i Europa! Just nu är nämligen våra grundläggande rättigheter allvarligt hotade. Maltesen Tonio Borg, som nominerats till jobbet som EU-kommissionär med ansvar för hälsofrågor, är inte bara emot rätten att skiljas och öppet homofob, han vill också skärpa abortförbudet på Malta genom att införa det i grundlagen, så att domstol inte ska kunna överpröva förbudet.

Som privatperson får herr Borg ha vilka moralkonservativa uppfattningar han vill. Men den portfölj som han som EU-kommissionär kommer att ansvara för omfattar frågor som kommer att leda till att hans privata uppfattningar ständigt kommer att stå i konflikt med de lagförslag som han måste lägga fram å kommissionens vägnar. Uppdraget som kommissionär för hälsofrågor kan och bör enligt min mening inte gå till en person med så föråldrade och diskriminerade värderingar som Borg givit uttryck för.

Att främja mänskliga rättigheter och varje människas rätt att bestämma över sig själv och sitt liv är grundläggande för EU och finns inskrivet i EU-stadgan. Dessa rättigheter är inte förhandlingsbara och får aldrig riskera att sättas ur spel. För mig som liberal är det självklart att det är varje människas grundläggande rätt att välja sitt liv - vem man vill älska och dela sitt liv med, samt om och när man vill ha barn.

Tonio Borgs meritlista tyder inte på att han delar dessa uppfattningar:

2011 blev det lagligt i Malta att skilja sig efter en folkomröstning. Borg gick emot folkets vilja och röstade i plenum nej till lagen.

Den som genomgår en abort på Malta riskerar att dömas till tre års fängelse, till och med dagen-efter-piller är förbjudet – ägget kan ju vara befruktat.

Borg anser att homosexuella par inte ska få leva tillsammans eller få tillgång till samma sociala rättigheter som heterosexuella par.

Mannen hyser helt enkelt de mest konservativa, insnöade och förlegade uppfattningar man överhuvud taget kan föreställa sig när det gäller synen på kvinnor, kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom är han en homofob av oanade dimensioner.

Man tar sig kort sagt för pannan och undrar helt enkelt hur omdömesgill den maltesiske regeringen är som har mage att presentera Borges som kandidat till jobbet som EU-kommissionär. Mannen är helt enkelt en fanatiker som inte kommer att klara jobbet, eftersom hans personliga åsikter riskerar att underminera hans uppdrag.

Att förvänta sig att Europaparlamentet kommer att godkänna en person som inte respekterar grundläggande värden och principer så som de uttrycks i fördraget är högst osannolikt. Den liberala gruppen, där Folkpartiet ingår, kommer att göra allt som står i vår makt för att se till att han inte godkänns vid omröstningen i plenum senare i höst.

Malta är ett av Europas mest konservativa länder. Men även i detta lilla land uppfattas Borg som en extrem reaktionär.

Kanske nominerades Borg som kommissionär för Malta därför att man helt enkelt vill bli av med honom och därför helt sonika förpassar honom till Bryssel. Men även om varje land i EU bestämmer över sina egna abortlagar och sin familjepolitik, så ger EU ett omfattande bistånd till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I detta ingår information om abort, preventivmedel och barnbegränsning.

Jag är övertygad om att det finns maltesiska kandidater som bättre återspeglar europeiska värderingar än vad Tonio Borg gör. Till Maltas regering ställer jag den berättigade frågan: Var finns Maltas kvinnor? Ge oss en kvinnlig kommissionärskandidat!

Cecilia Wikström

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt