14 unga EU-parlamentariker: Akut brist på visioner i EU:s långtidsbudget

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

EU:s ledare agerar som om Europa tillhörde dem själva

Bakåtsträvare?Flera unga EU-politiker är missnöjda med budgeten som EU, med Europeiska kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy i spetsen, ­presenterades på toppmötet i Bryssel. ”En budget som är imponerande i sitt bakåtsträvande”, skriver de.
Bakåtsträvare?Flera unga EU-politiker är missnöjda med budgeten som EU, med Europeiska kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy i spetsen, ­presenterades på toppmötet i Bryssel. ”En budget som är imponerande i sitt bakåtsträvande”, skriver de.

I en tid av europeisk legitimitetskris och när europeiska medborgare distanserar sig från den europeiska integrationsprocessen antog europeiska ledare för någon vecka sedan en budget som är imponerande i sitt bakåtsträvande.

Med kohandel i sikte men utan några framtidsvisioner skrider EU:s ledare vidare som om Europa tillhörde dem själva. Som unga ledamöter i Europaparlamentet slår vi larm. Till dem som förnekar investeringar i vår framtid,

i innovation och i hållbar utveckling, allt medan gamla föd­krokar hålls under armarna, säger vi: ­inte i vårt namn.

Den kantiga Justus Lipsius-byggnaden i Bryssel – där regeringscheferna annonserade budgetkompromissen – har få likheter med Versailles. Icke desto mindre var attityden hos budgetmötets deltagare den av ”staten – det är jag”, eller snarare ”Europa – det är vårt”. Resultatet blev ett halvbakat slutdokument fyllt med felaktiga prioriteringar.

Direkta subventioner till jordbrukssektorn utgör fortfarande en oerhört stor andel av EU:s utgifter och sänktes inte enligt de förhandlingsförslag som lades i november. 20 procent av ­Europas bönder tilldelas 80 ­procent av jordbruksstödet.

Som om det inte var nog beslutade medlemsstaterna om ytterligare nedskärningar i gemensam europeisk infrastruktur. ­Investeringar i energinät, transportförbindelser och internet skars i slutändan ned till hälften. Den så kallade ”Connecting ­Europe Facility” står för mycket behövliga investeringar.

Men när ingen medlemsstat kunde sälja dessa investeringar som en nationell seger var det ingen som var intresserad av att försvara det.

Forskning, innovation och ­utgifter för utbildning, bland ­annat program såsom Erasmus, skars ner ytterligare jämfört med kommissionens förslag. Samtidigt som rabatter tilldelades ännu fler medlemsstater.

Den nuvarande kompromissen uppvisar redan ett underskott på 50 miljarder euro. Då EU saknar möjlighet att låna blir det medlemsstaterna som måste skjuta till tillräckliga medel till EU:s budget.

Detta räcker inte för vår framtid. I stället för motorvägar som slutar i mitten av ingenstans vill vi ha förbättrat bredband och mer pengar till forskning, innovation, utbildning och rörlighet. Vi vill ­inte se att subventioner kastas efter stora landägande storbolag, utan att de i stället främjar övergången till en hållbar ekonomi.

Vi skulle vilja att medel gjordes tillgängliga för de små och medel­stora företag som är ­motorn i ekonomin, för just dem, som genom sin entreprenörs­anda skapar möjligheter för oss alla. Vi vill inte att Europa går tillbaka till den nationella ovanan med budgetunderskott. Vi vill att Europa blir mer flexibelt.

Vi måste tänka stort när det kommer till bättre fördelning av resurser. Utfallet pekar tyvärr mot ett missat tillfälle till förmån för nationellt snäva prioriteringar och känsligheter.

Rådets budgetutkast behöver brådskande förbättring. Vi kommer att arbeta inom Europa­parlamentet för att identifiera 2000-talets prioriteringar. Det kanske inte är vad EU:s ledare önskar höra, men Justus Lipsius-byggnaden är ­inget Versailles. Och vi är redo att försvara vår framtid.

Amelia Andersdotter,

Piratpartiet, Sverige

Franziska Brantner,

Gröna gruppen, Tyskland

Lara Comi,

Konservativa gruppen, Italien

Frank Engel,

Konservativa gruppen, Luxemburg

Ismail Ertug,

Socialdemokratiska gruppen, Tyskland

Tanja Fajon,

Socialdemokratiska gruppen, ­Slovenien

Nadja Hirsch,

Liberala gruppen, Tyskland

Saïd El Khadraoui,

Socialdemokratiska gruppen, ­Belgien

Holger Krahmer,

Liberala gruppen, Tyskland

Barbara Matera,

Konservativa gruppen, Italien

Marietje Schaake,

Liberala gruppen, Nederländerna

Rui Tavares,

Gröna gruppen, Portugal

Justina Vitkauskaite,

Liberala gruppen, Litauen

Publicerad: