Debatt

Du kan tafsa i fred – ingen vakt reagerar

Debattören: Det händer natt efter natt – dags att se övergrepp på krogen som det brott det är

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Machokulturen blir tydlig i mörkret på dansgolvet. Jag är övertygad om att sexuellt ofredande är det vanligaste brottet i klubbmiljöer, skriver Louise Nilsson – ett brott med lika stort mörkertal som likgiltigheten inför det.

DEBATT. Föreställ dig att behöva utstå att någon helt oprovocerat slår till dig på en nattklubb under uppsikt av en ordningsvakt som ser, men inte reagerar. Eller ännu värre, att detta scenario återupprepar sig gång på gång.

Naturligtvis är ett sådant kränkande scenario ingenting som sannolikt kommer att inträffa.

För fysiskt våld anses av såväl säkerhetsvakten, som dennes chef, vara ett säkerhetsproblem. Således uteblir inte ett ingripande.

Föreställ dig att i stället behöva utstå att mot din vilja bli tafsad på i en nattklubb, under uppsikt av en ordningsvakt som ser men inte reagerar. Ännu värre, att detta scenario återupprepar sig gång på gång.

Detta inträffar faktiskt gång på gång, trots att kränkningen kan kännas lika stor som någon slår till en.

Jag vet, för jag har själv varit med om detta. Denna erfarenhet talar för så många fler än bara mig själv. Det är machokulturen som blir tydlig i mörkret på dansgolvet. Bristen av konsekvenser för sexuellt och kränkande handlande som släpper lös detet hos somliga män.

Det är kvinnorna som får betala det höga priset, trots att våra kroppar är ovärderliga och tillhör ingen annan än oss själva.

Jag är övertygad om att sexuellt ofredande är det vanligaste brottet i klubbmiljöer. Ett brott med ett lika stort mörkertal som likgiltigheten inför det. Det krävs inte mycket av det fysiska våldet för att en person (med all rätt) åker ut med huvudet före. Men varför bemöts inte det sexuella våldet av samma nolltolerans?

Det är näst intill omöjligt för polisen att förhindra eller uppklara dessa brott på egen hand. Det är svårt för dem att spana på sådant som händer inne i lokalerna.

Här krävs det att de som är säkerhetsansvariga går in och faktiskt tar sitt ansvar för säkerheten. Att de ser till att ingen av deras gäster blir utsatta för brott, oavsett brottets karaktär.

Vissa klubbar är inte bara likgiltiga inför avsaknaden av sexuell integritet i deras lokaler. Tvärtom är dessa kränkande attityder något som används av vissa nattklubbars marknadsföring. Gång på gång anmäls och fälls klubbar för detta.

I min hemstad Helsingborg fälldes dåvarande Urban Bar år 2014 för en sexistisk bild på deras Facebooksida, en bild med samma sexistiska budskap som inredningen i själva nattklubben. Inredningen bestod av bildspel på unga kvinnor samt fågelliknande burar som unga kvinnor dansade i.

Polisen som utbildar och förordnar ordningsvakter måste se till att de blir utbildade i att förhindra sexuellt ofredande och hjälpa till att anmäla brott på plats, precis som när en misshandel har inträffat. Med andra ord: Se till att utbildningen och arbetssättet är tillräckligt för att uppehålla den allmänna ordningen.

Med det menas inte att man selektivt kan välja att upprätthålla delar av den allmänna ordningen, för att gå en skev kvinnosyn till mötes.

Sexuellt ofredande är ett brott enligt brottsbalken, sjätte kapitlet, tionde paragrafen med straffvärdet böter eller fängelse upp till 2 år. Det är dags att brottet börjar betraktas därefter.


Louise Nilsson
Vill du hänga med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM