ÅSIKT

Ni fortsätter blunda för problemen

Slutreplik om skolan och Svenskt Näringsliv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Boel Vallgårda svarar Svenskt Näringsliv.
DEBATT

SLUTREPLIK. Svenskt Näringsliv upprepar att skolmarknad är bra för Sverige men kommenterar inte mitt huvudbudskap:

Att skolmarknad skapar skolor med orimliga förutsättningar genom att konkurrensen om eleverna gör några skolor till förlorare.

Att Svenskt Näringsliv glömmer sina 60 000 medlemmar som behöver god tillgång på välutbildad arbetskraft och därför gynnas av en skola där alla elever rustas väl för arbetslivet.

Svenskt Näringsliv bekymrar sig över skolsegregationen men blundar för att skolmarknaden leder till sortering av elever.

Svenskt Näringsliv skriver att ”en bra skola är avgörande för att svenska företag ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare”, men blundar för att en marknadsstyrd skola skapar förlorarskolor som inte kan ge eleverna vad de behöver.

Svenskt Näringsliv målar upp bilden av att 300 000 elever blir av med sin skola om marknadsstyrningen av skolan avskaffas, men missar att skolorna och lärarna inte försvinner när spelreglerna återgår till vad som gäller i övriga världen.

Svenskt Näringsliv skriver att ”nu försöker vissa skoldebattörer skylla den bristande likvärdigheten på friskolorna och valfriheten” och blundar därmed för att marknadsstyrningen av skolan leder till att några skolor får orimliga förutsättningar.

Svenskt Näringsliv skriver att ”Lärarna och skolledarna måste få rätt resurser och förutsättningar för att kunna vända utvecklingen i de mest utsatta skolorna” men blundar för att marknadsstyrningen skapar orimliga förutsättningar för dessa skolor. Deras lösning påminner om Storm P:s serie där den övergödda mannen skär av svansen på den hungrande hunden och sen bjuder hunden att äta densamma.

Svenskt Näringsliv försvarar dagens valfrihet. Men familjerna vill välja en bra skola och det får inte alla så länge som skolmarknaden skapar förlorarskolor.

Svenskt Näringsliv skriver att vi behöver nationell samling för att stärka likvärdigheten mellan skolorna. Samling kring en lösning som tvärtom minskar likvärdigheten är inte en väg framåt.

Svenskt Näringsliv vill ha en ”blocköverskridande överenskommelser för skolans framtid”. Men det bör vara lättare att enas kring ett skolsystem som främjar likvärdighet.

Vilket riksdagsparti vill inte att skolan ska ge samtliga barn goda livschanser? Vilket parti vill se en fortgående sortering och segregering i vår gemensamma skola, en skola som splittrar samhället när barn med olika livsvillkor och erfarenheter allt mer sällan får mötas i lek och arbete.


Boel Vallgårda, konsult med 25 års erfarenhet av resursfördelning i Uppsala kommun och författare till SKL:s skrift Socioekonomisk resursfördelning till skolor


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM