Varför stoppar du inte barnäktenskapen?

Replik från Robert Hannah om bortgifta barn

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Robert Hannah svarar Åsa Regnér om barnäktenskap.
Robert Hannah svarar Åsa Regnér om barnäktenskap.

DEBATT

REPLIK. Redan i mars 2016 informerade Migrationsverket om 132 identifierade fall där bortgifta barn kommit till Sverige. Det konstaterades också att det finns ett stort mörkertal.

Rapporten var ett nödrop för att få regeringen att ändra lagen för att rädda bortgifta flyktingflickor från att bo med äldre män.

Utgångspunkten i svensk lag är att alla utländska äktenskap erkänns om de är giltiga enligt lagen i landet där äktenskapet ingicks. Lagen gäller även för omyndiga när dessa saknar svensk anknytning vid äktenskapets ingående. Flyktingbarn som gifts bort i hemlandet anses fortfarande vara gifta när de sökt asyl här i Sverige. Detta är oacceptabelt och strider fullkomligt mot Barnkonventionen.

Redan i februari 2016, innan Migrationsverkets rapport kom, lovade regeringen att lagstiftningen om barnäktenskap ska ses över. Men på ett år har inget hänt. Därför har jag för Liberalernas räkning väckt ett utskottsinitiativ i Civilutskottet för att riksdagen ska kunna täppa till luckan i lagen. Jag förväntar mig att Socialdemokraternas och Miljöpartiets ledamöter ställer sig bakom Liberalernas förslag.

Hur många unga flickor ska behöva drabbas för att Åsa Regnér ska reagera och föreslå lagändring? Liberalerna kräver att förändringen måste ske nu och direkt då den nuvarande lagstiftningen inte är anpassad efter rådande situation.

Nu vill Åsa Regnér bjuda in oppositionen på kaffe. Men vi behöver inget kaffe. Vi behöver rädda de här flickorna. Vi måste ändra lagen om barnäktenskap nu, och hjälpa de unga flickorna.


Robert Hannah, riksdagsledamot för Liberalerna Göteborg och civilrättslig talesperson


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: