ÅSIKT

Vi kan inte säga ja till storregioner

MP-politiker: Förslaget går emot vår egen politik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: LOTTE FERNVALL
Väljarna bör få ta ställning till frågan om storregioner i folkomröstningar, skriver fyra lokalpolitiker från Miljöpartiet.

DEBATT. Vi ser med oro på att många socialdemokrater verkar driva på för ett blixtsnabbt genomförande av en storregionreform som aldrig har varit Miljöpartiets politik.

Miljöpartiet fattade ett kongressbeslut 2007 om att framtida regionindelningar ska ”bygga på lokalt inflytande och folkomröstning vad gäller utformning och storlek”. Det är fortfarande det ställningstagande som gäller.

Ingen som röstade på Miljöpartiet i valen till riksdag och landsting 2014 kunde tro att det skulle vara en röst för en hastigt genomdriven storregionreform. Trots det har regeringen nu tagit fram ett utredningsförslag som går ut på att dagens 21 län ska slås samman till sex storregioner. Det vore en drastisk omstöpning av den politiska nivå som bland annat ansvarar för sjukvård och kollektivtrafik. 

Förutom att utredningsförslaget går emot Miljöpartiets beslut om lokalt inflytande, så anser vi inte att utredningen ger tillfredsställande svar på den oro som många känner kring några frågor som är viktiga i sammanhanget:

• Att besluten om den vård som människor oftast kommer i kontakt med flyttas längre från medborgarna, antingen geografiskt längre bort eller till indirekt valda organ.

• Att större regioner kan innebära en ökad risk för att närhet till vård för människor i mindre tättbefolkade områden prioriteras bort.

• Att samarbetet mellan kommuner och region blir svårare om över 50 kommuner ska ingå i samma region.
Utredningen tillsattes i början av denna mandatperiod och förslaget är att sammanslagningarna av regioner ska påbörjas redan i samband med valet 2018. Från utredningsdirektiv till genomförande mellan två val, med andra ord.

Enligt en Sifo-undersökning som utförts på uppdrag av Region Halland är 47 procent av Sveriges medborgare negativa till förslaget, medan bara 24 procent är positiva. Andelen kritiker är större än förespråkarna bland samtliga riksdagspartiers väljare.

En tidigare undersökning har visat att kritikerna är fler än de positiva i 19 av 21 län. Män och äldre är till övervägande del kritiska, kvinnor och unga är ännu mer kritiska.

I valmanifestet 2014 stod det att Miljöpartiet vill flytta makt från staten till regional nivå och bilda direktvalda regioner med utvecklingsansvar i hela Sverige. Detta pågår nu, allt fler landsting omvandlas till regionkommuner, och det kräver inte att regionerna blir större än i dag.

I valmanifestet stod också att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Detta talar i huvudsak emot regionsammanslagningar. Även om man kan argumentera för att den mest högspecialiserade vården får en mer demokratisk styrning i storregioner, så kommer besluten om all annan vård att flyttas längre från medborgarna – antingen geografiskt längre bort, eller till indirekt valda organ.

Vår slutsats är att utredningsförslaget om storregioner behöver diskuteras grundligt innan det eventuellt kan gå till beslut i regering och riksdag.

I första hand bör väljarna få ta ställning till frågan i folkomröstningar. I län där det inte går att få tillräckligt stöd för att genomföra sådana, så borde frågan åtminstone debatteras i en valrörelse innan beslut fattas.

Tidigare i år biföll en riksdagsmajoritet förslaget att befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Vi beklagar att Miljöpartiets riksdagsledamöter kände sig tvungna att rösta nej till detta. Det må vara praxis att avslå oppositionens förslag, men i det här fallet är vi glada att förslaget gick igenom.

Vi vill inte att en hastigt framforcerad storregionreform blir till en regeringslinje som riksdagens S- och MP-ledamöter förväntas ställa upp på.


Jesper Johansson, landstingsråd, Värmland (MP)
Karin Jansson, regionråd, Gävleborg (MP)
Erik Eriksson, gruppledare, Falun (MP)
Alf Lundin, vice kommunstyrelseordförande, Berg (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM