Miljöbalken ska inte bromsa svensk industri

Kristdemokraterna: Regeringen måste visa sin plan för hur vi undviker cementkris

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svensk lagstiftning tar inte tillräckligt in industrins villkor, skriver tre representanter för Kristdemokraterna.
Svensk lagstiftning tar inte tillräckligt in industrins villkor, skriver tre representanter för Kristdemokraterna.

DEBATT. Sverige är en stolt industrination. Men de senaste åren har den bilden äventyrats, dels som en följd av politiska beslut och dels på grund av svensk lagstiftning som inte tillräckligt tar in industrins villkor.

Senast handlar det om att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte förlänga Cementas tillstånd att bryta kalk i Slite på norra Gotland. Från och med 1 november är det stopp för bolaget att fortsätta bryta sten då det nuvarande tillståndet löper ut den 31 oktober 2021.

Beslutet kan leda till en akut brist på cement, enligt en konsekvensanalys gjord av Byggföretagen. Tillverkningen i Slite står i dag för cirka 75 procent av den cement som används i Sverige.

Byggföretagens analys visar att redan i november kommer tre av fyra nya bostäder därmed inte att kunna byggstartas. Flera stora infrastrukturprojekt beräknas stoppas eller fördröjas. Slussenbygget i Stockholm kan försenas med ytterligare ett år.

Därutöver visar beräkningar från Byggföretagen att det kan det leda till mellan 200 000 och 400 000 varsel och omfattande investeringstapp på upp mot 20 miljarder varje månad. Läget är alltså mycket allvarligt.

Men svensk industri har under lång tid behandlats styvmoderligt av regeringen.

Företag har hindrats från att expandera på grund av den elbrist som råder i södra landet. Vilket vi menar är en direkt följd av att den rödgröna regeringen stängt fullt fungerande kärnkraftverk i förtid.

Vi anser även att regeringen misshandlat gruvnäringen vilket gör att Sverige blivit en mindre attraktiv gruvnation. I en nationell rankning av världens gruvnationer har Sverige på fem år sjunkit från plats åtta till trettiosex trots att vi har en oerhörd potential i norr.

Och när det gäller skogen låter regeringen Miljöpartiet styra det politiska utfallet. Vilket har lett till en statlig utredning där äganderätten ska begränsas för svenska skogsägare och byråkrater på EU-nivå ska få ökat inflytande över den svenska skogsnäringen.

Det är tre exempel på hur regeringens politik skadat svensk industri. Men här och nu finns det främst två akuta punkter som Kristdemokraterna anser att regeringen måste agera på.

  1. Ge besked hur Sveriges cementkris ska undvikas. På onsdag nästa vecka besöker Ibrahim Baylan näringsutskottet i ett extra insatt sammanträde, då förväntar sig vi kristdemokrater att näringsministern kan presentera en plan för regeringen ska gå tillväga för att Sverige inte hamnar i en akut cementkris. Sverige kan inte hamna i ett läge där påbörjade projekt helt avbryts och viktiga infrastruktursatsningar inte blir av.

    Lösningen kan inte vara att Sverige på ytterligare ett område ska bli beroende av import från utlandet när vi egentligen kan vara egenförsörjande. Kristdemokraterna anser att Miljöbalken inte kan vara en sådan bromskloss för svensk industri och att lagstiftningen måste ses över.

  2. Förvaret av kärnavfall. Vattenfall och andra branschaktörer varnar för att mellanlagret av kärnavfall håller på att bli fullt och det som krävs nu är ett politiskt beslut.
    Höj gränsen för mellanlagringen så det inte fylls och fatta samtidigt beslutet som ger grönt ljus för att bygga förvaret för slutlagring.
    Experter och Strålsäkerhetsmyndigheten har gett sitt godkännande och de berörda kommunerna står redo. Själva underlaget för beslut finns färdigt. Allt som fattas är det politiska beslutet men regeringen skjuter upp det.
    Vi menar att regeringens förhalande riskerar att ge en nedstängning av nästan all kärnkraft om tre år då mellanlagret beräknas vara fullt. Vi kristdemokrater har i riksdagen försökt trycka fram ett beslut från regeringen – som hittills vägrar agera. Beslut från regeringen krävs senast 31 augusti i år, enligt vd:n för Forsmark och Ringhals.

Om inte regeringen agerar riskerar Sverige att bli ett land som våra industrier varken vill eller kan verka i. Ett land där företag inte vet om infrastrukturprojekt kommer ha tillräckligt med cement eller om tillräckligt med el finns för att etablera eller expandera sin verksamhet eller göra investeringar.

En borgerlig regering med Kristdemokraterna skulle aldrig spela rysk roulett med svensk industris villkor. Vi står upp för vår industri och för de svenska hushållen.


Camilla Brodin, energi – och näringspolitisk talesperson (KD)
Kjell-Arne Ottosson, miljöpolitisk talesperson (KD)
Magnus Jacobsson, infrastrukturpolitisk talesperson (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE