Debatt

Att skrota ebo löser inte Malmös problem

Centerpartiet: Stjernfeldt Jammeh talar med dubbla tungor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att helt ta bort ebo-reglerna skulle inte hjälpa Malmö. För det är uppenbarligen inte en avgörande faktor för vart människor väljer att bosätta sig. Är det egentligen så att Katrin Stjernfeldt Jammeh förespråkar ett förbjud för människor att flytta på sig under asyltiden? skriver Niels Paarup-Petersen och Anton Sauer.
Att helt ta bort ebo-reglerna skulle inte hjälpa Malmö. För det är uppenbarligen inte en avgörande faktor för vart människor väljer att bosätta sig. Är det egentligen så att Katrin Stjernfeldt Jammeh förespråkar ett förbjud för människor att flytta på sig under asyltiden? skriver Niels Paarup-Petersen och Anton Sauer.

DEBATT

DEBATT MALMÖ. I Sydsvenskan den 22 april 2021 utryckte kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) än en gång sitt motstånd mot ebo-lagstiftningen.

Att där finns olika åsikter i frågan kring ebo-lagens vara eller inte vara har nog ingen missat, samtidigt talar Malmös kommunstyrelsens ordförande med dubbla tungor vilket skapar en osäkerhet kring hur Malmö framgent kommer hantera frågan kring ebo och migration.

Statistiken talar sitt tydliga språk. De som kommer till storstadsområden kommer snabbare in på den etablerade arbetsmarknaden än de som kommer till glesbygd. Vill Socialdemokraterna ytterligare spä på svårigheterna för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden?

I Sydsvenskan redogjorde Katrin Stjernfeldt Jammeh för att man från styret tillsammans med Liberalerna kommer verka för att undanta hela Malmö från ebo. Detta på grund av att undantaget från delar av staden inte har givit eftersökt effekt. 

I dagsläget ser dock lagen ut som den gör och ingen utredare har kunnat visa på ett alternativa system som skulle kunna göra situationen bättre. Kommunens tidigare försök att få hela kommunen undantagen har också slagits ner av länsstyrelsen.

Ebo gäller under tiden en asylansökan handläggs, och det bör markeras att asyltiden i Sverige nu är mycket kort. När ebo var ett problem för flera år sedan var det på grund av långa handläggningstider och överfyllda boenden. De omständigheterna råder inte i dag.

90 procent av alla asylärenden handläggs inom sex månader och det övergår sedan till etablering, då ebo-lagstiftningen inte längre gäller.  

Att peka ut ebo som grunden till misslyckad integration och hög arbetslöshet i Malmö är felaktigt. Det inte kommer göra någon skillnad om ebo gäller hela kommunen eller enbart vissa områden, inte heller om ebo tas bort.

Det är inte bidragen som avgör var folk bor, i Malmö kan vi se att 9 av 10 väljer att bosätta sig i områden där man mister bidraget. En slutsats även migrationsverket har varit tydlig med. 

Att påstå att dessa människor skulle ha välja bort de specificerade områden för att även exempelvis Limhamn skulle ha blivit undantagit från bidragsregler är ologiskt och avspeglar inte verkligheten som vi nu sett prov på.

Att ta bort stöd fullständigt – alltså att helt ta bort ebo-reglerna – skulle inte heller hjälpa. För det är uppenbarligen inte en avgörande faktor för vart människor väljer att bosätta sig.

Är det egentligen så att Katrin Stjernfeldt Jammeh förespråkar ett förbjud för människor att flytta på sig under asyltiden? Är det så bör Socialdemokraterna vara tydliga med den linjen. Men det bör markeras att flytta under asyltiden var inte förbjudet innan ebo.

Resultatet skulle också innebära starkt ökade kostnader för temporära boenden. Skulle man förbjuda människor att flytta under asyltiden kommer dessa troligen att flytta under etableringstiden. Alltså en förskjutning på kanske 60–90 dagar innan man kan få flytta.

Att det skulle göra någon väsentlig skillnad för Malmö är inte troligt.

Att måla ut ebo som boven i dramat för Malmös utmaningar är oärligt och ineffektivt. Malmö behöver vara en stad som i alla led främjar arbete, företagsamhet och möjlighet till egen försörjning, så är det inte i dag.

Under för lång tid har i stället den styrande politiken uppmuntrat motsatsen, vilket har lett till hög arbetslöshet, segregation och bidragsberoende.

Vill vi vända en negativ trend bör vi titta närmare hemma och genom effektiva insatser och nytänkande arbetsmarknadspolitik få fler människor i arbete. Malmö behöver förändring, med politiken måste välja rätt fight för att nå önskade resultat.


Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot (C)
Anton Sauer, gruppledare (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Malmö

LÄS VIDARE

DEBATT Bara hårdare tag ger inte nya jobb i Malmö

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Niels Paarup-Petersen

Centerpartiet

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Socialdemokraterna

Limhamn

Liberalerna