Nu måste ni byta kurs på klimatpolitiken, MP

M: Fem punkter som nya språkröret behöver ta tag i

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under Lövins ledning har klimatpolitiken präglats av mer eller mindre verkningslösa symbolåtgärder, som skatt på plastpåsar och kläder. När  Märta Stenevi nu ser ut att bli nytt språkrör måste Sverige få en mer ambitiös klimatpolitik, skriver Jessica Rosencrantz.
Under Lövins ledning har klimatpolitiken präglats av mer eller mindre verkningslösa symbolåtgärder, som skatt på plastpåsar och kläder. När Märta Stenevi nu ser ut att bli nytt språkrör måste Sverige få en mer ambitiös klimatpolitik, skriver Jessica Rosencrantz.

DEBATT. Ingen tvivlar på Isabella Lövins engagemang i klimatfrågan. Men det går inte att bortse från att politiken har misslyckats under hennes tid som klimatminister. Utsläppen minskar för långsamt för att vi ska nå klimatmålen.

När Märta Stenevi i dag troligtvis väljs till språkrör och när Per Bolund väntas bli klimatminister måste Sverige få en mer ambitiös klimatpolitik. 

Under Lövins ledning har klimatpolitiken präglats av mer eller mindre verkningslösa symbolåtgärder, som skatt på plastpåsar och kläder. Men inom de områden där det är möjligt att göra stor skillnad har regeringen gjort mycket lite eller inget alls.

Regeringen vill ha fossilfri el, men lägger ned kärnkraften. Den vill ha elbilar, men bygger knappt ut laddinfrastrukturen. Den vill elektrifiera industrin, men inte förkorta tillståndsprocesserna eller bygga ut elnäten. Den vill ha batterier, men inte bryta mineraler. Den vill ha biodrivmedel men inte bruka skogen.

Det är uppenbart att Sverige är i behov av en ny klimatpolitik. Här är fem frågor för Stenevi och Bolund att ta tag i för att få klimatpolitiken på rätt kurs.

1. Se till att det finns tillräckligt med fossilfri el

För att ställa om samhället behöver industrier och transporter drivas av fossilfri el. Experter uppskattar att elanvändningen kan öka med 60 procent till 2045 och att det mest kostnadseffektiva elsystemet består av kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Målet för Sveriges elproduktion måste ändras till att innefatta all fossilfri elproduktion, inklusive kärnkraft. Samtidigt som vi satsar på det förnybara måste Sverige också upprätta ett nationellt utvecklingsprogram av små modulära reaktorer.

2. Bygg ut elnäten

Sveriges elnät är inte dimensionerade för ett elektrifierat samhälle och kapaciteten måste byggas ut. Elen måste finnas där den behövs när den behövs. Bilar och lastbilar ska kunna laddas och den tunga industrin behöver få el för att kunna tillverka sina produkter i helt nya fossilfria processer.

3. Bygg laddstationer i hela landet

I december förra året var den mest sålda bilen i Sverige för första gången en elbil. Det är en fantastisk utveckling. Men fortfarande utgör laddbara bilar bara tre procent av alla bilar i Sverige. För att fler ska våga köpa elbil måste den gå att ladda. Det behövs snabbt byggas ett nätverk av laddstationer i hela landet. Här måste regeringen göra mycket mer.

4. Välkomna ny teknik för industrins omställning

FN:s klimatpanel har konstaterat att tekniker för att fånga in och lagra koldioxid under marken är viktiga för att nå klimatmålen. Regeringen måste se till att Sverige snabbt får på plats en modell för storskalig infångning av koldioxid vid de stora industrianläggningarna. Samtidigt måste tillståndsprocesserna för industrier som vill investera i nya klimateffektiva och konkurrenshöjande åtgärder förkortas.

5. Utvinn framtidens metaller och mineraler och bruka skogen

Omställningen av samhället kräver nya metaller och mineraler till bilbatterier och vindkraftverk och mer skogsråvara för att tillverka biobränsle. Sverige som förmodligen har världens högsta miljökrav borde se till att fler gruvor öppnas och att mer skog brukas här i stället för att importera ohållbara naturresurser från utlandet.

Miljöpartiet har hittills låtit klimatpolitiken präglas mer av dogmer än effektiva lösningar. Det har gjort att utsläppen minskar för långsamt. Nu måste MP med Stenevi som nytt språkrör och Bolund som ny klimatminister släppa prestigen och vända på varje sten. För klimatets skull!


Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE