Snus kan rädda livet på svenska kvinnor

Debattörerna: Tobakspolitiken måste utgå från vetenskapliga fakta

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

En ny studie visar att svenska kvinnor har en högre dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar än EU-snittet. Detta samtidigt som det bland männen inte finns något EU-land som har lägre tobaksbaserad dödlighet än Sverige. I klartext: svenska män snusar medan kvinnorna röker, skriver debattörerna.
En ny studie visar att svenska kvinnor har en högre dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar än EU-snittet. Detta samtidigt som det bland männen inte finns något EU-land som har lägre tobaksbaserad dödlighet än Sverige. I klartext: svenska män snusar medan kvinnorna röker, skriver debattörerna.

DEBATT. En ny internationell studie visar att svenska kvinnor har en högre dödlighet i tobaksrelaterade sjukdomar än EU-snittet. Detta samtidigt som det bland männen inte finns något EU-land som har lägre tobaksbaserad dödlighet än Sverige. Vad beror denna skillnad på?

Det går inte att komma runt det faktum att svenska mäns tobakskonsumtion skiljer sig från resten av Europa medan de svenska kvinnornas konsumtionsmönster över tid mer liknat det i EU. I klartext: svenska män snusar medan kvinnorna röker.

Vi ska här redovisa resultaten ur denna studie från Institute for Health Metrics and Evaluation, grundad av Bill & Melinda Gates Foundation. När ni ser sifforna kommer ni att ställa er samma fråga som vi: varför ändrar inte Sverige sin tobakspolitik?

De alternativ som står till buds är att satsa på att rädda liv eller att lyssna på de ideologiska profeter på Tobaksfakta och andra av regeringen finansierade lobbyistorganisationer som i strid med all vetenskaplig evidens hävdar att all tobak som lika förkastlig, vilket bidrar till att den tobaksrelaterade dödligheten hålls uppe.

Vi tror inte att regeringen och riksdagen låtit sig luras av sina statsunderstödda tobakstyckare med sin daterade agenda.

Vi får fler och fler signaler om att den skademinimeringsprincip som vi förordar egentligen har starkt politiskt stöd.

Den går ut på att de rökare som fortsatt vill konsumera nikotin men gå över till det betydligt mindre skadliga snuset ska uppmuntras att göra det, inte som i dag avrådas vilket leder till att de förblir fast i sin cigarettkonsumtion.

Så varför agerar då inte våra politiker? Varför tillåter de våra myndigheter att fortsätta sprida vilseledande budskap om tobaken som motverkar folkhälsan? Drygt hälften av de svenska kvinnorna lever i uppfattningen att cigaretter och snus är lika hälsoskadliga. Detta enligt en Ipsosundersökning som Snuskommissionen låtit genomföra.

Missuppfattningen beror på att våra myndigheter valt att inte säga som det är: du dör av cigarettröklingen men inte av snuset.

Svaret på frågan om politikernas passivitet är att de inte vill uppfattas hamna i knät på tobaksindustrin. Denna industri har ett mörkt förflutet då den under 60- och 70-talen medvetet spred falska uppgifter om tobakens skadeverkningar och intog positionen som vetenskapens antites gällande cigarettrökningens farlighet.

Tobaksindustrin har aldrig på ett tydligt sätt tagit avstånd från denna sin historiska skuld. Och så länge detta inte sker kommer det att skymma frågan om hur den mest humana tobakspolitiken ser ut i dag.

Nu har vi alltså också data för kvinnornas tobaksrelaterade dödlighet. Och där ser det helt annorlunda ut för Sveriges del jämfört med männen som alltså har lägst tobaksrelaterad dödlighet i EU. Medelvärdet för kvinnorna i EU är 44 döda per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för Sveriges kvinnor ligger på 52 döda per 100 000 invånare. EU-länderna varierar i denna statistik mellan 19 och 79 döda.

Vi ser samma tendens när det gäller lungcancer: Svenska kvinnor har ett dödstal på 13, snittet i EU är 11 och spannet mellan 3,1 och 22. Mönstret är detsamma också för bukspottkörtelcancer och muncancer.

Sverige har i dag uppenbarligen en tobakspolitik som sviker kvinnorna. Det är hög tid att göra någonting åt detta.

Ett första steg är att tobaksindustrin tar ansvar för sin historiska skuld.

Ett andra steg är att staten slutar finansiera organisationer som sprider felaktiga uppgifter om tobakens skadeverkningar och därmed bidrar till att dödligheten i tobaksrelaterade sjukdomar upprätthålls.

Ett tredje steg vore en ny tobakspolitik som utgår från fakta om skadeverkningar och vetenskapliga rön. Denna politik kan innefatta en nollvision för rökningen inom tio år i stället för en teoretisk nollvision för tobaken inom en icke överskådlig framtid.

Skademinimeringsmodellen bygger på folkhälsoaspekter, inte på utopier och prestige. Detta bör vägleda även våra lagstiftare.


Anders Milton, ordförande Snuskommissionen, tidigare vd och ordförande för läkarförbundet och regeringens psykiatrisamordnare.
Kinna Bellander, ledamot Snuskommissionen, journalist, tidigare verksam på bl.a. MTG AB och TV4.
Karl Fagerström, ledamot Snuskommissionen, docent, forskare kring tobak och nikotin.
Göran Johnsson, ledamot Snuskommissionen, tidigare ordförande för IF Metall och ledamot i socialdemokraternas verkställande utskott.


Snuskommissionen finansieras av Snustillverkarföreningen men arbetar fristående.


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE