ÅSIKT

Det räcker nu – låt oss lösa LSS-krisen

Debattören: Vi bjuder in regeringen och de borgerliga partierna till ett gemensamt möte

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: TT/RIKSDAGEN
Nu är vår uppmaning till de andra borgerliga partierna och till regeringspartierna – låt oss sätta oss ner tillsammans och visa att vi menar allvar när vi säger att vi står upp för LSS, skriver Maj Karlsson (V).

DEBATT. Nu räcker det. Vi vill inte se ett reportage till om en förtvivlad familj som fått sin tillvaro krossad eftersom deras barn som inte kan andas själv, inte kan gå själv, inte kan äta själv, ett barn som behöver hjälp med allt - ändå blir nekad personlig assistans.

Något har gått rejält snett i försäkringskassans bedömningar av LSS.

Därför sträckte Jonas Sjöstedt ut en hand till de borgliga partierna i riksdagens partiledardebatt. Vi måste starta ett sådant samtal.

Riksförbundet för barn och unga (RBU) har med anledning av det bjudit in alla partier till ett sådant möte. Ett initiativ vi starkt välkomnar och som vi självklart tackat ja till.

Lagen om särskilt stöd (LSS) kom till för att det faktum att du kan gå eller använder rullstol eller om du kan läsa med dina ögon eller med dina fingrar - inte ska avgöra om du kan kliva upp ur sängen, lära dig rida eller kunna sköta ditt jobb.

Till synes berör LSS bara en liten del av befolkningen. Det må vara få av oss som lever med funktionsvarianter som gör att vi behöver extra stöd, men i grund och botten rör rätten till assistans oss alla. LSS är en frihetsreform värd namnet och en oumbärlig del av vårt sociala skyddsnät. Det är en försäkring för alla; för dem som fötts med olika funktionsvariationer men också för dem vars livsvillkor förändras genom en sjukdom eller olycka, nu eller i framtiden.

För den som själv inte befunnit sig i en situation där rätten till assistans eller ej avgör hur man lever sitt liv, är det svårt att förstå vilken revolution den personliga assistansen var. Det var en revolution för alla som fått tillbringa stora delar av sitt liv på institution, för alla som aldrig vågat drömma att skaffa familj eller jobb och för alla de föräldrar som fått ett barn som skulle blivit dömd till ett liv som en fånge i sin egen kropp. Den personliga assistansen har haft enorm betydelse för den enskilda individen men också för Sverige som land.

I över åtta år har LSS kringskurits genom olika domar i förvaltningsrätten, främst kring grundläggande behov. Rättspraxis har bidragit till att över 80 procent av alla nyansökningar till assistans leder till ett avslag.

Avslag som betyder att människors rättigheter är hotade och deras liv riskerar att bli sönderslagna. Men det är inte enbart den individ som får sin assistans indragen/ neddragen som får sitt liv ifrågasatt, utan även dennes familj, anhöriga och vänner. Och till syvende och sist så sätts allas vår trygghet i gungning.

Sverige är ett välfärdsland. Vi har aldrig någonsin varit rikare men trots det har såväl borgerliga regeringar som den nuvarande S- och Mp-regeringen stått med armarna i kors år ut och år in och sett på när människors liv blir beskurna och slås i spillror. Stilla tigit när människors grundläggande mänskliga rättigheter ifrågasatts. Utan att lyfta ett finger låtit en lagstiftning bli totalt urholkad. Såväl moderaterna som socialdemokraterna har låtit kronor och ören vara viktigare än människors rätt till sina liv.

Vänsterpartiet anser därför att lagstiftningen skyndsamt måste ändras så att den lever upp till det som är grundintentionen. Vi anser att situationen är så akut att alla partier måste ta sitt ansvar och samarbeta för att få fram en ny lagstiftning.

Så nu är vår uppmaning till de andra borgerliga partierna och till regeringspartierna – låt oss sätta oss ner tillsammans och visa att vi menar allvar när vi säger att vi står upp för LSS.


Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.