Räknas inte min familjs säkerhet, Pehrson?

Debattören: Det är inte du som kommer att kroppsvisiteras på väg hem från jobbet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-10-18

Redan i dag är vardagen otrygg för oss som muslimer i Sverige. I stället för att ta kampen mot rasismen och se till att mina barn får en trygg uppväxt i Sverige så lånar du, Johan Pehrson, ut L:s varumärke till ett parti som livnär sig på att sprida hat och fördomar, skriver Sara Kukka-Salam.

Johan Pehrson, vems trygghet har du valt att kämpa för? När Liberalerna valde att närma sig Sverigedemokraterna med Nyamko Sabuni för drygt ett år sen motiverade hon i tv samarbetet med att ”det var dags att börja hantera människors problem i vardagen”.

”Vems vardag?” frågade jag henne. Alldeles uppenbart menade hon inte min, eller andra muslimska familjer i Sverige, för vilka Sverigedemokraternas politik och retorik utgör det största vardagsproblemet.  

När jag nu har tagit del av regeringsförklaringen, Tidöavtalet och den politik som den nya regeringen avser verkställa kan jag med sorg konstatera att vardagen för personer som mig kommer att försvåras. Sverigedemokraternas unkna syn på medmänniskor har fått gehör.

När Sverigedemokraterna nu sitter vid rodret är det inte någon som du Johan, som kommer att kroppsvisiteras på väg hem från jobbet eller oroa sig för risken att nära och kära behöver lämna Sverige på grund godtyckliga definitioner om bristande levnadssätt.

Sverigedemokraterna har tillbringat hela sin existens med att misstänkliggöra personer som mig. Det är personer tillhörande minoriteter som nu kommer att oroa sig.   

I stället för att ta kampen mot rasismen och se till att mina barn får en trygg uppväxt i Sverige så lånar du, Johan, ut ditt partis varumärke till ett parti som livnär sig på att sprida hat och fördomar i vårt samhälle.

Men det är inte bara i framtiden som rasismen är ett hot. Redan i dag är vardagen otrygg för oss som muslimer i Sverige.

Av de muslimska församlingar som deltagit i Cemfors undersökning ”Moskéers och muslimska församlingars utsatthet och säkerhet i Sverige” (2018) har hela 59 procent angivit att de har utsatts för någon form av fysiskt angrepp. Mer än var fjärde moské har utsatts för fysiska angrepp fler än tio gånger, och 90 procent upplever att det finns en hotbild mot muslimer i Sverige.

Därtill kommer den omfattande diskrimineringen på arbets- och bostadsmarknaden – två områden som är grundläggande för att jag ska kunna ha en trygg vardag att prata om i Sverige.

Johan, varför räknar du inte in oss muslimska familjer i Liberalernas vision för ett tryggt Sverige?

Varför välja att samarbeta med ett parti som grundades av nazister, vars partiledning gick med i partiet när de fortfarande öppet gjorde romersk hälsning på svenska gator och torg och som i dag uttrycker sexhån mot Anne Frank och hävdar att islam är det största hotet mot Sverige och hela västvärlden?

Det är länge sedan det var meningsfullt att räkna upp Sverigedemokraternas många övertramp, i hopp om att påminna om vilket slags parti de är.

Jag förmodar att ytterligare citat eller avslöjanden om kopplingar till extrema miljöer inte kommer att räcka för att övertyga den som redan valt att rycka på axlarna åt den uppenbara rasismen, de auktoritära undertonerna, konspirationsteorierna, och de organiserade nätkrigarna.

Johan Pehrson, förtryckare kan aldrig skrida till verket utan medlöpare.

Det är när den stora majoriteten väljer att titta bort som extremisterna kan börja agera mot minoriteterna. Mot sådana som mig och min familj, och många andra människor – många andra svenskar som har en rätt att leva sina liv här i Sverige utan en hotbild.

Liberalerna i Sverige har en stolt historia för att tillsammans med Socialdemokraterna kämpat för det okränkbara människovärdet och alla människor lika värde. I samhället och i våra parlament.

Jag är tacksam för att din företrädare Jan Björklund satte kampen för alla människors lika värde högst.

Han var, tillsammans Annie Lööf, beredda att lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan genom januariavtalet. Han var villig att betala ett politiskt pris för att hålla Sverigedemokraternas hat borta från makten. Han värderade min familjs säkerhet före kortsiktiga skattesänkningar. Det är jag honom evigt tacksam för.

Aldrig trodde jag att jag skulle behöva vädja till en liberal ledare att ta avstånd från populism och rasism.

Men nu står jag här och gör precis det. Snälla Johan, ännu är det inte försent. Ta avstånd från nationalismens unkna människosyn. Eller tycker du att kampen för fler skattesänkningar är viktigare än att kämpa för min familjs säkerhet i Sverige?


Sara Kukka-Salam, ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.