Debatt

Ska vi behöva placera våra nyanlända i tält?

23 M-toppar: Här saknas bostäder, ändå ska Migrationsverket bussa hit anvisade

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

23 toppar från Anna Kinberg Batras Moderaterna skriver att Migrationsverket ska placera ut nyanlända i deras kommuner, trots att det saknas bostäder: ”Migrationsverket menar på fullaste allvar att vi ska placera våra nya medborgare i tält eller i nedlagda lokaler. Detta är helt oacceptabelt och ovärdigt våra nya medborgare.” skriver de. (Tältbilden är från Revingehed där ett antal tält sattes upp när många flyktingar anlände till Sverige samtidigt).
23 toppar från Anna Kinberg Batras Moderaterna skriver att Migrationsverket ska placera ut nyanlända i deras kommuner, trots att det saknas bostäder: ”Migrationsverket menar på fullaste allvar att vi ska placera våra nya medborgare i tält eller i nedlagda lokaler. Detta är helt oacceptabelt och ovärdigt våra nya medborgare.” skriver de. (Tältbilden är från Revingehed där ett antal tält sattes upp när många flyktingar anlände till Sverige samtidigt).

DEBATT

DEBATT. Sverige står inför stora utmaningar framöver. Vi har på kort tid tagit emot fler nyanlända än någonsin tidigare, vi har en skenande bostadsbrist och en ökad otrygghet växer fram i stora delar av landet.

Detta är frågor som kräver att regeringen kliver fram och tar ansvar, det kräver en ökad samverkan mellan kommuner och myndigheter och det kräver regelförändringar.

I stället skjuts allt mer ansvar över på kommunerna och tystnaden som uppstår när vi efterfrågar dialog är närmast total.

Allt fler kommuner närmar sig gränsen för vad som är möjligt att klara av.

Ska vi ha en chans att klara integrationsutmaningen och motverka utanförskap krävs tre omedelbara åtgärder från regeringen och Migrationsverket.

Upprätta fungerande anvisningsprocesser och en dialog med kommunerna.

Anvisningstalen och anvisningstakten måste anpassas efter bostadssituationen. Migrationsverket har tidigare inte velat svara på frågan vad som händer om kommunerna inte klarar av att bistå med bostäder. När vi har sökt dialog har vi mötts av en kompakt tystnad. 

I början av juni fick vi beskedet; Migrationsverket tänker köra ut anvisade personer till kommunkontoren även om kommunen meddelat att bostäder inte finns.

Migrationsverket menar på fullaste allvar att vi ska placera våra nya medborgare i tält eller i nedlagda lokaler. Detta är helt oacceptabelt och ovärdigt våra nya medborgare.

Anpassa anvisningsprocessen till verkligheten.

Under 2016 klarade enbart ett fåtal kommuner att ta emot det antal som anvisats kommunerna.

Av 290 kommuner var det hela 195 kommuner som inte klarade av sitt mottagande 2016.

Att anvisningslagen är närmast omöjlig att följa framgår med all önskvärd tydlighet. Regeringen måste omedelbart sluta sticka huvudet i sanden och anpassa anvisningsprocesserna efter kommuners möjligheter att ta emot.

Skapa bättre förutsättningar för bostadsbyggande.

En kombination av regeringens tvångslagstiftning och en ovilja att anpassa stelbenta plan- och byggregler har gjort bostadssituationen akut.

För ett fungerande mottagande är det nödvändigt att omedelbart se över vilka lagar och regler som behöver tas bort eller anpassas till snabbare bostadsbyggande.

Ledtiderna måste radikalt sänkas, det ska inte ta mer än två år från idé till ett nyckelfärdigt boende. För att få fler bostäder även på kort sikt behöver vi avskaffa reavinstskatten för att få fart på flyttkedjor, och vi behöver göra det skattemässigt lättare för privatpersoner att hyra ut bostäder. 

Under de senaste åren har vi haft en ansträngd situation men lyckats anpassa oss till minskade resurser och förändrade planeringsförutsättningar, men vår gräns är snart nådd.

Vi kan inte fortsätta dagens anvisningsprocess där människor bussas ut till kommuner utan att ha en bostad att anlända till.

Utmaningarna Sverige står inför är tuffa, men inte omöjliga. Om regeringen och Migrationsverket upprättar en fungerande anvisningsprocess, för en dialog med kommunerna och underlättar byggandet kan vi tillsammans arbeta mot ett hållbart samhälle.


23 M-företrädare


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingmottagandet i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT. Så ordnar vi bostäder och jobb åt nyanlända

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingmottagandet i Sverige

Flyktingpolitik

Migrationsverket

Moderaterna