ÅSIKT

Fel att påstå att pension är enkelt

Slutreplik från Feministiskt Initiativ om pensionssystemet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Att påstå att pension är enkelt och om människor bara sätter sin in i hur det fungerar så kan de lätt fixa sig en bra pension är missvisande, skriver FI. Gudrun Schyman, Lotten Sunna och Farida Al-Abani.
DEBATT

SLUTREPLIK. Pensionsmyndigheten har bara uppdraget att administrera säger kommunikationschefen Sten Eriksson. Men Pensionsmyndighetens styrelse är utsedd av regeringen och därmed maktens utförare. Skjut inte budbäraren, kan invändas, men utformningen av ett budskap minst lika viktig som innehållet, vilket flera framgångsrika politiska kampanjer runt om i världen varit tydliga exempel på under senaste året.

Att påstå att pension är enkelt och om människor bara sätter sin in i hur det fungerar, så kan de lätt fixa sig en bra pension är både arrogant och missvisande. Att pensionssystemet bara avspeglar inkomstskillnader är direkt fel.

Ovanpå dem kommer allt en människa gjort i livet. Obetalt arbete, omsorg om barn och gamla, sjukdom och arbetslöshet är bara några av de faktorer som ger minus i pensionskuvertet. Om män 2016 hade 15 procent högre lön än kvinnor, så får män 50 procent mer i pensionskuvertet än kvinnor (På tal om kvinnor och män, SCB 2016).

Att påstå alla har samma förutsättningar att ”förbereda sin pension” är inte sant. Vi vet att en majoritet av kvinnorna i dag blir fattigpensionärer för att de arbetat i låglöneyrken, saknat rejäla tjänstepensionsavtal, deltidsarbetat för att ta hand om barn, hemarbete och gamla föräldrar.

Men det finns även andra grupper som inte tillhör den priviligierade grupp av, ja just det, vita svenska män, med välbetalda heltidsjobb och väl tilltagen tjänstepension.

Även de med funktionsvariationer, transpersoner och utrikes födda, och då särskild de utlandsfödda kvinnorna, är några grupper som ofta får pensioner som det inte går att leva på.

Pensionssystemet har sin grund i ett samhälle med strukturell diskriminering som bara ser lönearbete som något värdefullt, där människan i sig har ett lågt grundvärde. Och där också alla former av diskriminering i livet också slår igenom hårt i pensionskuvertet. Det är en syn vi i Feministiskt initiativ inte delar.

Vi tycker det är bra att Pensionsmyndigheten uppmärksammat vår kampanj och svarade. Vår förhoppning med kampanjen är också att budskapet når vidare till myndighetens uppdragsgivare, regering och riksdag, som ytterst bär ansvaret för denna snabbt växande katastrof.
Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt Initiativ, FI
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson FI
Farida Al-Abani, ersättare FI socialförsäkringsutskott
Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.