Debatt

Religiösa friskolor måste få finnas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Kristna Friskolerådet om religiösa friskolor

REPLIK. Humanisternas ”alternativa fakta” hotar demokratin och det öppna samtalet. Med felaktigheter och insinuationer målar de i Aftonbladet den 12 april upp en falsk nidbild av religiösa skolor, en där man sorterar barn efter religion, aktivt medverkar till segregation, har en värdegrund som avviker från skollagens, inte värnar om vare sig demokrati, allsidighet eller saklighet och inte respekterar den enskilde elevens integritet. Men detta är ”alternativa fakta”, i folkmun kallat lögn, som förs fram trots att de är fullt medvetna om om att deras version är falsk. Skamligt och tråkigt.

En av deras alternativa fakta är att konfessionella skolor separerar barn utifrån livsåskådning. Vi vill då åter upplysa Humanisterna och läsarna om att det inte är möjligt för en skola att aktivt sortera in barn.

De kristna skolorna har säkert en större blandning ur sociokulturell och religiös aspekt än flertalet svenska skolor. Föräldrar, troende från olika religioner eller icke troende, värdesätter vår pedagogik, trygghet, vår starka förankring i värdegrunderna.

Vår historia visar snarare att vi i större grad än de flesta andra skolor får välkomna barn som misslyckats i många fall på flera skolor. Vi tar utmaningen utan att en enda gång fråga vad de tror på.

Man tar barnkonventionen som garant för att barnet inte ska få påverkas i religiös riktning. Låt oss se vad det står. Barnkonventionen placerar barnet i familjen, som dess självklara miljö, och den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för barnens utveckling och välfärd. Föräldrarna ska lotsa sitt barn till mognad. Inga områden är undantagna.

För att möjliggöra denna uppgift måste det, enligt Europakonventionen, få finnas skolor som stämmer överens med deras egen religiösa eller filosofiska övertygelsen.

Därför måste även ”religiösa skolor” finnas i mångfaldens svenska skola, förutsatt att undervisningen präglas av allsidighet, saklighet och största respekt för varje elevs personliga integritet.


Lars Brandström, styrelseledamot Kristna Friskolerådet

Bo Nyberg, Ordförande Kristna Friskolerådet

Sven Magnusson, Vice ordf. Kristna Friskolerådet


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Barnkonventionen

LÄS VIDARE

Politiker, förbjud de religiösa friskolorna

ÄMNEN I ARTIKELN

Barnkonventionen

Humanisterna

Segregation

Religion

Välfärd