Debatt

Så blir skolan bättre med lärarassistenter

Skolverket: Ny utredning visar var gränserna går

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vår prognos visar att det kommer att saknas 45 000 lärare om 15 år. Vi har identifierat sex områden med arbetsuppgifter som lärarassistenter kan arbeta med, skriver Peter Fredriksson.
Vår prognos visar att det kommer att saknas 45 000 lärare om 15 år. Vi har identifierat sex områden med arbetsuppgifter som lärarassistenter kan arbeta med, skriver Peter Fredriksson.

DEBATT

DEBATT. Lärarbristen är en ödesfråga. Vår prognos visar att det kommer att saknas 45 000 lärare om 15 år. Konsekvenserna är allvarliga, i första hand för alla elever som inte får undervisning av behöriga lärare.

Lärarbristen behöver hanteras på många sätt. En åtgärd är att avlasta lärarna så att de kan fokusera på kärnuppdraget – att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. I dag presenterar vi därför en utredning om hur lärare kan avlastas av lärarassistenter och andra yrkesgrupper.

Skollagen och läroplanerna sätter gränser för vilka arbetsuppgifter andra än lärare kan göra. Syftet är att elever ska få undervisning av behöriga lärare.

Vi har nu utrett var gränserna går – allt för att det ska bli tydligt för skolorna hur de kan jobba för att avlasta lärare. Vi har identifierat sex områden med arbetsuppgifter som lärarassistenter och andra yrkeskategorier kan arbeta med.

Trygghet och studiero

Trygghetsskapande i och utanför klassrum, stötta elever i enskilt arbete och grupparbete under lektionstid, vara rastvärd, delta vid skolmåltider och hantera konflikter. 

Praktiskt arbete i anslutning till undervisning

Förbereda lektionssalar och undervisningsmaterial, enklare rättningsarbete och dokumentation av resultat.

Hantera förbrukningsmaterial och läromedel

Administrera beställningar av förbrukningsmaterial och läromedel. Kontrollera, packa upp och fördela förbrukningsmaterial och läromedel.

It-relaterade frågor

Uppdatering av programvara, kontakt med it-support, teknisk dataadministration och support. Förberedelser, exempelvis inloggning och byte av lösenord.

Mentorskap

Kontakter med föräldrar och elever, samverkan med elevhälsan, övrig personal, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. Frånvarorapportering, utskick av information till föräldrar och elever och hembesök.

Extra anpassningar och särskilt stöd

Se till att nödvändiga verktyg och assisterande teknik finns tillgängliga och fungerar samt stödja eleverna i att använda tekniken. Stötta elever i övningar under lektionstid.

Vår utredning visar att det finns en rad arbetsuppgifter som andra än lärare kan göra men behoven kan se olika ut på olika skolor. Det som fungerar på en skola gör det nödvändigtvis inte på en annan.

Därför presenterar vi i dag också ett webbstöd som hjälper skolor att inventera sina unika behov. Det handlar om att göra det på rätt sätt. Därför erbjuder vi också lärande exempel med erfarenheter från skolor, såväl framgångsfaktorer som fallgropar.

I dag presenterar vi också en statistisk analys om lärarassistenter i grundskolan. Den visar att närmare hälften av lärarassistenterna har kortare anställningar. Det kan vara problematiskt eftersom kontinuitet är viktigt.

Lärarassistenter och andra yrkesgrupper som ska avlasta lärare har ofta ett uppdrag som kräver goda relationer med elever och annan personal.

Här finns en stor utvecklingspotential. Vi vill därför uppmana rektorer och andra med ansvar för skolan lokalt att ta del av vår utredning och vårt webbstöd.

Lärarassistenter är ingen mirakellösning men det går att göra mycket för att avlasta lärare så att de får mer tid till sitt kärnuppdrag. Ytterst handlar det om att fler elever ska få undervisning av behöriga lärare.

Ett genomtänkt arbete med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser kan också bidra till bättre arbetsmiljö för lärare och därmed stärka läraryrkets attraktionskraft.

Det kan i sin tur locka fler att välja läraryrket och på sikt bidra till att minska lärarbristen.


Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

DEBATT Skattemedel ska gå till elever – inte företag

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Skola & utbildning

Skolverket

Lärarbristen

Skolbarn

Barn & unga

Arbetsmiljö