Nej, utvisa inte de ensamkommande

Lokalpolitiker från M, KD, S, C, L, V, MP, Fi och SIV: Gör om gymnasielagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2020-05-06 | Publicerad 2020-05-05

Visst var det tufft i kommunerna under flyktingkrisen 2015, men vi löste problemen. Vi har jobbat hårt med att göra dessa ungdomar till en del av våra lokalsamhällen och vill inte avstå från den resurs de nu utgör, skriver 38 lokalpolitiker från alla riksdagspartier utom SD.

DEBATT. De senaste veckorna har det pågått en debatt i Sverige om nödvändigheten av att förändra den nya gymnasielagen, eftersom många ungdomar med nuvarande regler riskerar att utvisas.

Som kommunpolitiker vill vi skörda frukterna av våra investeringar och tycker därför det vore mycket olyckligt om detta tilläts ske. Vi har utbildat ungdomarna till att bli skattebetalare i ett land med en demografi som gör att vi borde glädjas över alla ungdomar som flyttar hit.

Dessutom är det ovärdigt Sverige ur ett humanitärt perspektiv att utvisa ungdomar som har tillbringat snart fem år av sitt drygt 20-åriga liv i Sverige.


Kraven för att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen var högt satta redan från början, vilket bland annat har uppmärksammats i en debattartikel i Dagens samhälle förra året, skriven av SKR:s ordförande Anders Knape. ”En översyn av gymnasielagen kan inte vänta” var titeln på artikeln.

Om kraven var höga redan från början så har de i coronapandemins kölvatten blivit i det närmaste omöjliga att uppfylla. Detta samtidigt som jord- och skogsbruk, hemtjänst och vård inte kan rekrytera den mängd medarbetare de behöver.

Ungdomar som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen riskerar att utvisas även om de arbetar inom dessa bristyrken, eftersom vård och hemtjänst använder timanställningar, medan arbeten inom jord- och skogsbruk oftast är säsongsarbeten.

Hantverksyrken är också bristyrken, men i coronatid erbjuds inte fasta anställningar ens där. De berörda ungdomarna måste ha en varaktig anställning på minst två år, senast sex månader efter att de slutat gymnasiet, för att inte utvisas. Detta är ingen lätt uppgift, ens för unga som levt hela sitt liv i Sverige.

Gymnasielagens omoderna krav på anställningsform skapar inte bara problem för de unga. Det skapar också problem för arbetsgivare, eftersom provanställningar, timanställningar och säsongsarbete inte ger grund för uppehållstillstånd.

Detta gör att arbetsgivare tvekar inför att anställa, då det skapar en känsla av att man enbart genom val av anställningsform bidragit till utvisningsbeslutet. Arbetsgivaren vill givetvis också veta hur länge den provanställda eller timanställda resursen finns tillgänglig.

Det nämns ofta att det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. Tyvärr upplever vi att den nya gymnasielagen inte riktigt lever upp till detta.

Ett av flera problem är de långa handläggningstiderna i domstolarna. Vissa ungdomar riskerar att sluta gymnasiet utan att deras ansökan hunnit handläggas och den risken har ökat eftersom domstolarnas arbete avstannat på grund av coronasmittan. Vad som händer för dessa ungdomar är inte reglerat i gymnasielagen.

Som kommunpolitiker är vi vana att vara pragmatiska och villiga att kompromissa. Vi vill också ha ordning och reda i migrationspolitiken. Men den här lagen är svårtolkad och drabbar människor på ett sätt som inte var syftet, särskilt nu under coronakrisen.

Vi tycker därför det är dags för regering och riksdag att visa en pragmatisk inställning och se till att lagen gör det den var tänkt att göra; nämligen att ge en plats i vårt land för de ungdomar som studerat här. Om ingenting görs riskerar många färdigutbildade ungdomar att få sina utvisningsbeslut under året.

Beslut som fattas i detta svåra läge skapar inget prejudikat. Länder över hela världen tar i dag oväntade beslut för att lösa krisen. Det är irrationellt och oerhört sorgligt att gränspolisen ska ges uppgiften att jaga timvikarier från vård- och omsorg för att sätta dom i förvar för 4 000 kronor per dygn, i väntan på att Afghanistan skall öppna sina gränser igen.

Om ungdomarna inte får uppehållstillstånd så riskerar de också att drivas in i skuggsamhället där de tvingas ta svarta arbeten utan avtal och lagar. Detta riskerar förstås att skapa stora problem ute i kommunerna.

Visst var det tufft i kommunerna under flyktingkrisen 2015, men vi löste problemen. Vi har jobbat hårt med att göra dessa ungdomar till en del av våra lokalsamhällen och vill inte avstå från den resurs de nu utgör.

Vårt förslag är att lagstiftningen å det snaraste ses över, innan gällande regler gör att utvisningsbeslut måste fattas och verkställas.

Bevilja permanenta uppehållstillstånd till alla ensamkommande ungdomar som sökte asyl innan innan den 20 juli 2016, då den tillfälliga lagen som försvårar asyl trädde i kraft.


Håkan Englund, kommunalråd Ovanåker (S)
Mikael Löthstam, kommunalråd Hudiksvall (S)
Marie Centerwall, kommunalråd Bollnäs (S)
Jan Lahenkorva, regionråd Gävleborg (S)
Peter Bergund, förtroendevald Hammarö (S)
Eva Nordlöf, förtroendevald Hammarö (S)
Ann-Charlotte Eskel, förtroendevald Hammarö (S)
Inga-Lill Gunnarsson, förtroendevald Hammarö (S)
Michelle Hedberg, förtroendevald Säffle (S)
Margareta Nisser-Larsson, förtroendevald Karlstad (M)
Gunnar Welin, förtroendevald Töreboda (M)
Lennart Bondeson, kommunalråd Örebro (KD)
Jonas Sandwall, kommunalråd Uddevalla (KD)
Camilla Rinaldo Miller, kommunstyrelsens ordförande Värnamo (KD)
Gunilla Lindell, företroendevald Lerum (KD)
Mattias Ingeson, förtroendevald Eksjö (KD)
Monica Ståhl, förtroendevald Storfors (KD)
Eva Leander, förtroendevald Arvika (C)
Martina Hallström, kommunalråd Nyköping (C)
Micke Kinning, förtroendevald Vellinge (C)
Victoria Barrsäter, förtroendevald Katrineholm (C)
Simona Mohamsson, förtroendevald Göteborg (L)
Ingela Jedvert, förtroendevald Göteborg (L)
Cecilia Festin Stenlund, förtroendevald Malå (L)
Maria Lundqvist-Brömster, förtroendevald Nordmaling (L)
Ingrid Backelin, förtroendevald Söderhamn (L)
Lennart Rohdin, förtroendevald Ljusdal (L)
Lennart Bryntesson, förtroendevald Årjäng (MP)
Per-Inge Lidén, förtroendevald Karlstad (MP)
Cecilia Lindström, förtroendevald Karlstad (MP)
Jesper Johansson, förtroendevald Grums (MP)
Jan-Olof Hesseletedt, förtroendevald Hammarö (V)
Lillemor Larsson, förtroendevald Hammarö (V)
Ingegerd Welin-Fogelberg, förtroendevald Säffle (SIV)
Carin Wernberger-Dahlin, förtroendevald Säffle (SIV)
Peter Aléx, förtroendevald Kiruna (Fi)
Marielle Mell Alvdal, förtroendevald Strömstad (Fi)
Joar Alvdal, förtroendevald Strömstad (Fi)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här