Lärarna måste lockas tillbaka till skolan igen

Debattören: Vi ska ta reda på vad som skulle få dem att återvända

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberalerna ser inga åtgärder för att locka tillbaka lärare till skolan igen. Vi kommer nu nationellt att ta initiativ där vi vänder oss direkt till dessa före detta lärare för att ta reda på vad som skulle få de att återvända, skriver Roger Haddad.
Liberalerna ser inga åtgärder för att locka tillbaka lärare till skolan igen. Vi kommer nu nationellt att ta initiativ där vi vänder oss direkt till dessa före detta lärare för att ta reda på vad som skulle få de att återvända, skriver Roger Haddad.

DEBATT. Lärarbristen är påtaglig i hela landet, vi behöver rekrytera 77 000 lärare de närmaste åren. Vissa vill inte erkänna grundproblemet och försöker hitta enkla förklaringar till varför läget ser ut som det gör. Den vanligaste är att antalet elever ökat snabbt i Sverige. Men det finns förstås många fler orsaker.

Examensfrekvensen på lärarutbildningen och genomströmningen är en viktig faktor. En annan är den fortsatt mycket låga statusen på läraryrket.

Den nivå som Sverige befinner sig på i jämförelse med andra länder inom OECD borde göra utbildningsministern sömnlös.

Det finns orosmoln som vi heller inte kan blunda för; söktrycket till lärarutbildningen sjunker och till hälften av platserna inför höstens antagning fanns det ingen konkurrens för att komma in vilket direkt påverkar kvaliteten och nivån på utbildningen.

En mätning som arbetsgivarna, friskolor och kommuner, borde ta till sig kom för något år sedan där över hälften av lärarna svarade att man övervägt att lämna yrket. Det måste vara vår främsta uppgift som utbildningspolitiker som vill att alla elever ska undervisas av kunniga, behöriga lärare, att se till att omedelbart lösa detta problem.

En viktig målgrupp som helt glömts bort i skoldebatten är de nästan 40 000 lärare som lämnat yrket för att arbeta med något annat. Det kan vara utredare, arbetsförmedlare, informatörer eller vårdbiträden.

Det är obegripligt att i samtliga samtal som jag fört det senaste året med politiska företrädare, fackliga organisationer som andra debattörer, så har ingen tagit upp denna avgörande och självklara målgrupp av efterfrågad kompetens.

Jag jämför med mitt tidigare ansvarsområde, polisfrågorna och rättspolitiken, där ansvariga ministrar viftade bort problemet med att vi inte har någon polisbrist samt att det är naturligt att vilja byta karriär.

De ansvariga hade helt enkelt inte förstått hur illa det var och orsakerna till polisavhoppen. Jag ser exakt detta hända igen. Men nu handlar det inte om ett par tusen poliser, utan om 40 000 lärare!

Kommuner och friskolor saknar behöriga lärare och de saknar ämnesbehöriga lärare. Det finns oacceptabla skillnader inom skolor, inom kommuner och mellan kommuner och friskolor.

Tyvärr har vi en situation som blivit ett rent lotteri beroende på vilken skola jag som elev råkar hamna på. Om jag kommer att undervisas av en behörig eller en obehörig – eller om jag hamnar i en klass med ständiga vikariebyten, inställda lektioner och självstudier.

Inom några år kommer en större andel av de som undervisar i skolan att inte ha en lärarutbildning och full behörighet. Andelen obehöriga lärare ökar igen, särskilt i områden som har ett tuffare socioekonomiskt uppdrag. Den utvecklingen måste brytas.

De förslag på snabba vägar in för akademiker att bli lärare är mycket bra. Att vi nu utreder högre krav och kvalitet på lärarutbildningen är också välkommet, men detta löser inte lärarbristen.

Liberalerna ser inga åtgärder för att locka tillbaka lärare till skolan igen. Vi kommer nu nationellt att ta initiativ där vi vänder oss direkt till dessa före detta lärare för att ta reda på vad som skulle få de att återvända. Vi vet att 6 av 10 lärare kan tänka sig göra det.

Vi måste ta vara på denna guldreserv, vi har inte råd att inte agera här. Liberalerna kan inte acceptera att andelen personal i grundskolan som kommer undervisa om några år endast kommer ha utbildning motsvarande gymnasial nivå.

Vi efterfrågar en nationell handling med konkreta punkter som kraftfullt minskar lärarnas administrativa börda, som förbättrar deras arbetsmiljö och som ökar deras möjlighet till fort- och vidareutbildning.

Vi vill se en punkt som slår fast att lärarna, inte elever eller föräldrar, ska leda det pedagogiska arbetet i klassen, samt en punkt där deras mandat att upprätthålla studiero och arbetsro finns med för de ska slippa bli ifrågasatta.

Lärarnas profession ska värnas. Respekten för lärarna måste återupprättas. Då kan tusentals lärare komma tillbaka och vi behöver varenda en.


Roger Haddad, Liberalernas utbildningspolitiska talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE