Tio förslag för att skydda våra äldre

Moderaterna: Testa minst 150 000 personer i veckan och dela ut skyddsutrustning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Äldreomsorgen kommer behöva mer resurser men det räcker inte för att komma tillrätta med smittspridningen. Därför presenterar Moderaterna i dag ett paket för att stärka äldrevården och övrig kommunal omsorgsverksamhet, skriver Ulf Kristersson och Camilla Waltersson Grönvall.
Äldreomsorgen kommer behöva mer resurser men det räcker inte för att komma tillrätta med smittspridningen. Därför presenterar Moderaterna i dag ett paket för att stärka äldrevården och övrig kommunal omsorgsverksamhet, skriver Ulf Kristersson och Camilla Waltersson Grönvall.

DEBATT. Coronaviruset har tagit sig in både på äldreboenden och i hemtjänsten med förödande konsekvenser. Vi presenterar nu tio förslag för att skydda våra äldre.

Trots regeringens mål om att skydda de mest sköra och utsatta har Sverige ett problem med smittspridning av coronaviruset inom äldreomsorgen. Smittan har tagit sig in både på äldreboenden och i hemtjänsten med förödande konsekvenser. Det är helt uppenbart att mer borde ha gjorts från början.

Regeringen valde initialt att rikta statens hela fokus mot regionerna, vilket medfört att kommunerna har hamnat i skymundan. Det finns flera allvarliga exempel på detta.

Redan den 10 mars såg Folkhälsomyndigheten flera tecken på samhällspridning av coronaviruset men först tre veckor senare den 31 mars fattade regeringen beslut om besöksförbud till äldreboenden.

Och det nationella stödet för skyddsutrustning till kommunerna kom nästan tre veckor efter övrigt stöd.

Därtill har provtagning för medarbetare inte kommit igång samtidigt som olika besked givits till landets kommuner om vilken skyddsutrustning som behövs.

Den samlade krishanteringen behöver utvärderas på djupet, men vi måste redan nu dra lärdom av dyrköpta erfarenheter.

Äldreomsorgen kommer behöva mer resurser men det räcker inte för att komma tillrätta med smittspridningen – som fortfarande utgör ett hot mot Sveriges äldre. Därför presenterar Moderaterna i dag ett paket för att stärka äldrevården och övrig kommunal omsorgsverksamhet:

  1. Skynda på arbetet med storskalig coronatestning. Moderaterna har drivit på för att coronatester ska genomföras i betydligt större skala. För lite har hänt. Vi anser att testningen i närtid bör omfatta minst 150 000 personer per vecka.
  2. Testningen inom äldreomsorgen ska särskilt utökas. Testning är avgörande för att säkra personalförsörjningen och skydda riskgrupper. Flera kommuner har startat pilotprojekt för att testa bland annat medarbetare inom äldreomsorgen. Nu måste fler följa efter och testa både medarbetare och boende.
  3. Bättre tillgång till skyddsutrustning. Det råder fortfarande brist på utrustning på vissa håll. Socialstyrelsen måste få ett tydligare uppdrag att se till att kommunerna har skyddsutrustning för att förhindra smittspridning.
  4. Tydligare instruktioner för hur skyddsutrustning ska användas. Det råder osäkerhet vad gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om användning av skyddsutrustning inom äldreomsorgen. Det duger inte. Det får inte finnas några oklarheter om när och hur utrustning ska användas.
  5. Obligatorisk utbildning i smittskydd. Alla medarbetare inom äldreomsorgen måste ha grundkunskaper om smittskydd. Antingen genom tidigare utbildning eller genom att medarbetaren genomgår en introutbildning på arbetsplatsen – till exempel i form av de kurser Socialstyrelsen har tagit fram.
  6. Följ upp att rekommendationerna för skyddsutrustning efterlevs. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) bör få ett särskilt uppdrag om detta, för att säkerställa minskad smittspridning inom äldreomsorgen och säker arbetsmiljö.
  7. Särskilda covid-team inom äldreomsorgen. Alla kommuner och privata utförare bör åläggas att göra en översyn av organisationen och vid behov införa särskilda covid-team som bara arbetar med smittade vårdtagare. Goda exempel bör fångas upp och spridas av Socialstyrelsen.
  8. Dra ner på icke-nödvändig hemtjänst. Kommuner ska ha tydligt mandat för att tillfälligt pausa eller begränsa icke nödvändig hemtjänst, dvs. hemservice som inte är direkt omsorgsarbete.
  9. Ökad kontinuitet. Vi vill se en bred översyn i syfte att förbättra kontinuiteten vad gäller anställda inom hemtjänst och äldreomsorg. Det kan till exempel handla om fler heltidstjänster, mer medarbetarinflytande och bättre karriärmöjligheter.
  10. Skapa bättre förutsättningar att hålla smittade separerade från övriga. Äldre ska givetvis inte flytta in på enheter där de riskerar att smittas. Vidare bör kommuner ges legala förutsättningar att snabbt kunna sätta upp tillfälliga lokaler för att kunna separera de som är sjuka från övriga.

Det behövs ett tydligt ledarskap för att hindra ytterligare smittspridning inom äldrevården. Det är mot den bakgrunden Moderaterna lägger fram dessa tio förslag.

Både våra äldre och medarbetare i äldreomsorgen ska känna sig trygga.


Ulf Kristersson, partiledare (M)
Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE