Låt barnen få röra på sig mer i skolan

Carolina Klüft: Politikerna måste fatta de beslut som krävs nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolverket presenterade för över 1,5 år sedan en utredning där de föreslår att inkludera mer fysisk aktivitet i läroplanen och trots att lång tid gått har regeringen fortfarande inte presenterat en proposition i frågan, skriver  Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep.
Skolverket presenterade för över 1,5 år sedan en utredning där de föreslår att inkludera mer fysisk aktivitet i läroplanen och trots att lång tid gått har regeringen fortfarande inte presenterat en proposition i frågan, skriver Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep.

DEBATT. För många skolor har den här våren varit omtumlande. Den situation som råder har ställt mycket av det vi känner till på ända. För många barn och vuxna har dock skolan fortsatt vara en central och viktig plats. En plats som trots krisen kämpat för att hålla igång sin verksamhet, för barnens skull.

På Generation Pep vet vi att skolans viktigaste uppdrag handlar om att utbilda våra barn och unga men vi vet också att skolan är en central plats för barn och ungas hälsa.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att alla barn och ungdomar mellan 5 och 17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Intensiteten bör vara minst måttlig. Dock visar vår senaste rapport, Pep-rapporten 2020, att endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet.

Det vi samtidigt ser är att barn och unga är som mest stillasittande på lov och på helger. Det är alltså skolan som står för en stor mängd av den fysiska aktivitet som barn så väl behöver.

I snart två år har Generation Pep stöttat skolor som metodiskt och aktivt vill arbeta för att främja barn och ungas fysiska rörelse och hälsosamma matvanor. I det kostnadsfria digitala metodstödet Pep Skola har över 1 400 grundskolor i Sverige valt att registrera sig för att än mer riktat arbeta för att stötta och förbättra sina elevers hälsa.

Idrottsundervisningen är såklart en mycket viktig källa till rörelse för elever. I Pep-rapporten 2020 såg vi att majoriteten av eleverna har idrottsundervisning två gånger per vecka, men 1 av 4 uppger att de endast har det en gång per vecka. Samtidigt kan vi se att de elever som har idrottsundervisning 2 till 3 gånger per vecka är mer nöjda med mängden undervisning.

Utöver idrottsundervisningen är även möjligheten till organiserade rörelseaktiviteter under skoldagen en viktig källa till att barn kan vara fysiskt aktiva varje dag.

Vi vet att en stor del av de yngre barnen har organiserade rörelseaktiviteter medan endast 20 procent av tonåringarna uppger att detta finns på deras skola. Detta är särskilt oroväckande då vi vet att tonåringar är den grupp som i lägst utsträckning når rekommendationen om daglig fysisk aktivitet.

Kommissionen för jämlik hälsa lyfter i sitt slutbetänkande att skolan bör utvecklas som en hälsofrämjande arena genom att arbeta förebyggande med trygghet, måltiden som en del av undervisningen och genom daglig fysisk aktivitet.

Skolverket presenterade för över 1,5 år sedan en utredning där de föreslår att inkludera mer fysisk aktivitet i läroplanen och trots att lång tid gått har regeringen fortfarande inte presenterat en proposition i frågan.

Många skolor arbetar redan med fysisk aktivitet som en del av skoldagen, men det krävs att makthavare går före och kommer med tydliga riktlinjer så att alla skolor arbetar mot samma mål.

Hälsosamma levnadsvanor minskar inte bara risken för en rad sjukdomar så som cancer, diabetes typ-2 och hjärt-kärlsjukdomar. Det bidrar också till att öka vår koncentrationsförmåga och det gör oss gladare och kan förebygga depression.

Fysisk aktivitet är viktigt för alla barn och unga men särskilt viktigt för barn med koncentrationssvårigheter, där fysisk aktivitet är en grundförutsättning för lärande.

Det finns en stor vilja från skolorna att systematiskt arbeta med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en del av hela skoldagen, nu väntar vi bara på att politiker ska fatta de beslut som krävs för att vi alla ska dra åt samma håll.


Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep

Läs mer i ämnet här

Publisert:

LÄS VIDARE