Debatt

Att elever får fel peng är inte marknadens fel

Replik från Friskolornas riksförbund om skolan som marknad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Referenstagningen är inte ett marknadsproblem utan en effekt av att medvetenheten är stor hos alla skolledare att elever med särskilda behov inte kan hanteras likvärdigt enligt lag då de sällan får de tilläggsbelopp som de har rätt till, skriver Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.
Referenstagningen är inte ett marknadsproblem utan en effekt av att medvetenheten är stor hos alla skolledare att elever med särskilda behov inte kan hanteras likvärdigt enligt lag då de sällan får de tilläggsbelopp som de har rätt till, skriver Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

DEBATT

REPLIK. Linnea Lindquist, rektor på en kommunal skola i Göteborg, beskriver hur hon blivit uppringd av rektorer på friskolor för att få elevreferenser.

Hon konstaterar också att detta verkar ske även mellan kommunala skolor.

Problemet är "marknadiseringen" av skolan och lösningen är Björn Åstrands likvärdighetsutredning enligt rektorn.

Men problemet och lösningen är en helt annan.

Låt mig vara tydlig med att om sådana samtal som beskrivs har inneburit att elever inte tagits emot på en skola är det ett tydligt brott mot skollagen. Det ska inte förekomma.

Det aktualiserar dock en viktig men bortglömd del av den bristande likvärdigheten i dagens skola.

Referenstagningen är inte ett marknadsproblem utan en effekt av att medvetenheten är stor hos alla skolledare att elever med särskilda behov inte kan hanteras likvärdigt enligt lag då de sällan får de tilläggsbelopp som de har rätt till.

Åstrands Likvärdighetsutredning innebär tyvärr fortsatt fokus på elevers statistiska bakgrund, såsom föräldrars utbildningsnivå, och inte på den enskilda elevens behov.

Åstrand föreslår att skolan ska sortera elever så att det blir ”rätt blandning” när det gäller elevers bakgrund. så kallad allsidig social sammansättning. Sortering, och som Lindquist anklagar bl a friskolor för att göra och som är olagligt och inte förekommer, förefaller med andra ord var ok enligt debattören om det är statligt sanktionerad.

Jag anser i stället att det vore bättre om elever fick den resurs som deras konstaterade behov kräver.


Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

DEBATT Så går det när skolan får vara en marknad

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Skola & utbildning

Utbildningspolitik

Skolbarn