Debatt

Fortsätt utveckla Skånetrafiken

Debattören: Vi måste våga satsa framåt även i dessa tider

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi måste anpassa oss efter rådande situation men också planera för framtiden. Kollektivtrafiken måste fortsätta utvecklas då så många är beroende av den, skriver debattören.
Vi måste anpassa oss efter rådande situation men också planera för framtiden. Kollektivtrafiken måste fortsätta utvecklas då så många är beroende av den, skriver debattören.

DEBATT

DEBATT. Det är dags att vi tittar framåt och utvecklar kollektivtrafiken. Vi måste klara av att både anpassa oss efter rådande situation men samtidigt planera för framtiden.

Många skåningar är beroende av kollektivtrafiken. För att resa till jobbet, affären, vårdcentralen, vännerna eller konserten. Det är också nödvändigt att vi reser mer kollektivt för att klara omställningen till ett mer hållbart levnadssätt.

Covid-19 har påverkat oss alla under våren och även resandet med kollektivtrafiken har förändrats.

Det är ungefär hälften så många som reser kollektivt nu jämfört med innan pandemin. Det har egentligen varit bra då det bidragit till att smittspridningen hållits nere i Skåne. Men det har så klart också inneburit utmaningar för hur trafiken ska planeras.

Det var rimligt att trafiken anpassades efter det kraftigt minskade resandet när vi befann oss i den mest intensiva perioden i våras. Inte minst för att hushålla med resurserna när vi ännu inte visste hur stora behoven skulle bli i sjukvården.

Covid-19 är inte på något sätt över och vi måste fortsätta anpassa vårt sätt att leva efter de förutsättningarna. Men vi kan inte bara stanna upp och vänta. Vi kan inte sluta tillhandahålla samhällelig service, som kollektivtrafik.

Däremot måste vi säkerställa att det går att resa på ett tryggt och säkert sätt. Då måste alla berörda ta sitt ansvar. Resenärerna, Skånetrafiken och trafikbolagen. Resenärerna kommer att komma tillbaka, även om vi inte vet säkert när och hur fort.

Men det ska finnas kollektivtrafik på plats så att de vill och kan välja buss eller tåg framför bilen. Därför kan vi inte fortsätta minska på trafiken och trafikbolagen säga upp sin personal. För då riskerar vi att resenärerna inte kommer tillbaka.

Regeringen har gett historiskt stora resurstillskott till Sveriges regioner och kommuner för att säkerställa att de negativa effekterna av covid-19 blir så små som möjligt.

Det innebär också särskilda statliga medel riktade till kollektivtrafiken. Bedömningen är att det skulle täcka 360 miljoner av Skånetrafikens prognostiserade underskott.

Resterande underskott bör rimligtvis ersättas från den av fullmäktige beslutade tilläggsbudgeten samt de ytterligare statliga medel som aviserats. Enligt prognosen i mitten av maj täcker de ökade statliga anslagen alla extrakostnader och intäktsbortfall som väntas följa av Covid -19.

Därmed är det möjligt att finansiera en kollektivtrafik med vidhållen turtäthet. För att pengarna verkligen ska göra nytta måste de ut i verksamheterna.

Detta har alliansstyret hittills sagt nej till.

Det är bra att trafiken utökas på en del sträckor där många reser nu på sommaren, men det får inte bli på bekostnad av annan nödvändig kollektivtrafik.

Vi måste anpassa oss och ta lärdom av situationen den här våren. Det kommer troligen att förändra vårt beteende även framöver.

Därför kan vi inte bara hantera situationen som den är just nu, vi måste också våga satsa framåt. Genom att tillskjuta medel kan Region Skåne utöka och utveckla kollektivtrafiken så att resenärerna kan fortsätta resa säkert.

För att inte riskera trängsel krävs det att vi har tillräckligt med fordon och personal och att trafiken går när resenärerna behöver det.


Andreas Schönström, gruppledare kollektivtrafiknämnden i Region Skåne (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Malmö

LÄS VIDARE

Gör vårt Malmö till en cykelstad i världsklass

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Kollektivtrafik

Covid-19

Coronaviruset

Regeringen

Trafik

Region Skåne