Busch Thor – du måste agera mot Adaktusson

L-politiker: KD kan inte tiga efter mötet med abortmotståndare och ultrakonservativa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2019-04-15

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor måste reagera och agera på Lars Adaktussons deltagande på den internationella konferensen Political Network for Values i Colombia för kristna ledare, skriver Arman Teimouri och Juno Blom.

DEBATT. Kristdemokraternas Lars Adaktussons deltagande på den internationella konferensen Political Network for Values i Colombia för kristna ledare är allt annat än förenligt med gott föredöme hos en svensk toppolitiker.

Den totala tystnaden kring hans agerande från ledande kristdemokratiska politiker är inte bara oroväckande utan kanske än mer anmärkningsvärt.

Konferensen som Adaktusson deltog och talade på består av ett internationellt nätverk av amerikanska högerkristna, abortmotståndare och ultrakonservativa politiker vars ordförande bland annat har hyllat fascism.

Samma nätverk anser att Sverige och många andra EU-länder är ett hot mot deras värderingar då vi infört en könsneutral äktenskapslagstiftning och tillåter samkönade par att prövas som adoptanter. Det är dessutom inte första gången kristdemokrater deltar vid liknande konferenser.

Låt oss börja med ett internationellt perspektiv. Om vi höjer blicken från den svenska horisonten ser vi stora utmaningar, både i ett europeiskt och i ett globalt perspektiv.

I ett sjuttiotal länder är samkönad kärlek ett brott. I ett ännu större antal länder kan personer vars könsidentitet inte följer den av omgivningen normerade och förväntade inte leva ett liv med fullvärdiga rättigheter. I länder där förtrycket är som hårdast riskerar människor fängelse, prygling eller dödsstraff enbart för att de är den de är.

Nu senast har en ny lag i Brunei gjort det möjligt att stena homosexuella och otrogna till döds. Dessutom genomförs varje år 22 miljoner farliga, olagliga och osäkra aborter i världen. Närmare 50 000 av dem leder till döden för kvinnan. För att inte glömma barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor.

Det finns många motståndare till vårt liberala samhälle. Nätverket som arrangerade konferensen samlar högerkristna grupperingar och opinionsbildare för att påverka i frågor som abort och homosexuellas situation.

Adaktusson säger i en kommentar till tidningen Dagen att han inte uppfattade något hatbudskap men att vissa deltagare har extrema åsikter. Han säger också att han mycket väl skulle kunna delta i en konferens inför kommunistiska ledare och att det är lite av priset man får betala om man deltar i internationella konferenser.

Men vilka signaler skickar Adaktusson och är dessa värden något Kristdemokraterna står för?

Att som svensk toppolitiker delta och tala för nätverk som glorifierar abortmotstånd och förnekar homosexuella deras rättigheter är inte bara oroväckande utan det är dessutom ett hot mot det viktiga arbete som Sverige utför.

Adaktusson säger dessutom att den senaste veckans rapporteringar handlar om en ”brunsmetning” av honom och hans parti. Om krav på att ta ställning för alla människors lika värde, för aborträtten och homosexuellas rättigheter är så kallad ”brunsmetning” så ställer vi oss undrande till vilka krav vi kan ställa på svenska toppolitiker?

Inte nog med att hans deltagande förstärker nätverkets position, hans deltagande legitimerar även deras åsikter. Därför är det anmärkningsvärt att Adaktusson försvarar sitt deltagande och att ingen kristdemokratisk företrädare med det starkaste tar avstånd från detta offentligt.

Det är inte första gången politiker deltagit i sammanhang vi kan vara starkt kritiska till. Två exempel i när närtid är när minister Ann Linde (S) bar slöja i Iran och när tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) åt middag med högerextrema Grå Vargarna.

Det handlar inte minst om dåligt föredöme, att legitimera extrema åsikter, avsaknad av ett tydligt ställningstagande för individens grundläggande demokratiska fri- och rättigheter och vilka signaler vi som politiker skickar.

Ju mer omvärlden försöker inskränka människors frihet, med större kraft måste vi agera. Sverige har ett stort ansvar att fortsätta arbeta för exempelvis aborträttigheter, hbtq-personers mänskliga rättigheter och ge stöd åt modiga hbtq-rättighetskämpar världen över.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor måste därför reagera och agera på Lars Adaktussons deltagande. KD måste bestämma vilken hållning de vill ha gentemot hans agerande.

Så i all välmening, Ebba Busch Thor, i detta fall är tiga silver och att tala guld.


Arman Teimouri, riksdagsledamot (L)
Juno Blom, riksdagsledamot (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.