Ska skogen offras på biobränslets altare?

Replik från V om reduktionsplikten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2022-02-24

Reduktionsplikten som princip är inte fel, men frågan handlar om proportioner. Vi har helt enkelt inte hur mycket bioråvara som helst som kan nyttjas hållbart med fungerande ekosystem. Replik från Jens Holm, Vänsterpartiet.

REPLIK. Den som inte stödjer Centerpartiets gigantiska biobränslesatsning motarbetar klimatomställningen. På något annat sätt går inte att tolka Rickard Nordins (C) inlägg.

Nordin har dessutom fel när han påstår att alla partier utom SD i somras var överens om den stora inblandningen av biodrivmedel. Vänsterpartiet motsatte sig då som nu den stora användningen av biobränsle, vilket framgick av vår motion.

I motsats till Centerpartiet anser Vänsterpartiet att vi har två stora miljökriser att hantera, klimatkrisen och utarmningen av biologisk mångfald, och dessa kriser måste hantera gemensamt.

Men Nordins höga tonläge är inte förvånande. Centern har lagt alla ägg i samma korg.

Det är uppenbarligen biodrivmedel som ska lösa klimatkrisen. Men det kommer att vara omöjligt att producera så mycket biobränsle som reduktionsplikten kräver utan att Sverige blir beroende av stor import eller måste använda en oproportionerligt stor del av skogen i produktionen.

Lägg där till regeringsprojektet Fossilfritt Sverige, påhejat av Centern, där merparten av de 22 färdplanerna fordrar en kraftig ökning av bioenergi. Hur ska Centern och regeringen få ihop det?

Är det skogen som ska offras på biobränslets altare?

Reduktionsplikten som princip är inte fel, men frågan handlar om proportioner. Vi har helt enkelt inte hur mycket bioråvara som helst som kan nyttjas hållbart med fungerande ekosystem.

Därför behövs andra och skarpare klimatåtgärder för att våra klimatmål ska nås.

Vi i Vänsterpartiet har lagt förslag om en snabbare elektrifiering, ökade satsningar på hållbara godstransporter, minskat flygande, ökade investeringar i kollektivtrafiken, utbyggd cykelinfrastruktur, investeringsstöd till biogas och överlag ökade satsningar på s k transporteffektivitet, alltså överflytt från transportslag med stora utsläpp till klimatsmarta lösningar.

Där hade vi önskat ett större engagemang från Centern. Men har man gjort biobränslet till ett självändamål blir fokuset enögt. Som tur är blir Centerpartiet allt ensammare i även den här frågan.

Vi har förhoppningar om att hitta en lösning på reduktionsplikten i närtid. Regeringen skulle kunna börja med att tidigarelägga den kontrollstation som nu pågår och söka en dialog med oss andra.


Jens Holm, klimatpolitisk talesperson och ordförande riksdagens trafikutskott (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen