Sjukförsäkringar hot mot en jämlik vård

Socialministern: Nu tar vi fram förslag för att stoppa gräddfilerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sjukförsäkringarna hotar principen om att vård ska ges efter behov. Vi behöver vända utvecklingen – det ska inte finnas några gräddfiler i vården, skriver Lena Hallengren.
Sjukförsäkringarna hotar principen om att vård ska ges efter behov. Vi behöver vända utvecklingen – det ska inte finnas några gräddfiler i vården, skriver Lena Hallengren.

DEBATT. Grundprincipen i svensk hälso- och sjukvård är att vården ska ges efter behov och på lika villkor för hela befolkningen. Det är ditt hälsotillstånd som ska avgöra vårdinsatsen, aldrig din betalningsförmåga.

Under generationer har vi också i Sverige byggt upp hälso- och sjukvården efter dessa principer. Kombinationen av kvalitet och jämlikhet gör att den svenska vården ofta framhålls som ett föredöme i världen.

Så ska det vara också i framtiden. Regeringen är fast besluten att arbeta för att återupprätta ett starkt samhälle, byggt på jämlikhet och gemenskap. En sjukvård i världsklass är här ett självklart grundfundament. Väntetiderna ska vara korta, vården ska vara likvärdig över landet och Sveriges fantastiska vårdpersonal ska ha bra arbetsvillkor.

Men nu hotas principen om att vård ska ges efter behov, inte plånbokens tjocklek. Det kommer regeringen aldrig att acceptera. Vi tar signalerna om att försäkringspatienter i vissa fall går före offentligt finansierade patienter på största allvar.

Det var i början på 2000-talet som marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar började att växa. Olika försäkringsbolag började sälja in sjukvårdsförsäkringar gentemot arbetsgivare som en avdragsgill förmån.

Socialdemokraterna såg redan då faran med en sådan utveckling. För att säkra att patienter med störst behov alltid ska gå först tog Göran Perssons regering 2005 fram en lag som förbjöd vårdgivare att blanda försäkringspatienter med offentligt finansierade patienter.

Syftet med lagen var att förhindra att vårdgivare skulle kunna skapa gräddfiler där försäkringspatienter trängde undan patienter med större vårdbehov.

Dessvärre var denna lag bland det allra första som den borgerliga regeringen upphävde. Mindre ett år efter regeringsskiftet 2006 blev därför det i praktiken möjligt för privata vårdgivare att börja välja mer lönsamma försäkringspatienter framför andra.

I kombination med att det gemensamma har fått mindre direkt insyn i flera vårdverksamheter har utvecklingen eskalerat. Sjukvårdsförsäkringsbranschen har vuxit kraftigt och i dag har över 650 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring.

År 2017 försökte S/MP-regeringen vända utvecklingen. Regeringen lämnade ett lagförslag för att förtydliga att hälso- och sjukvård ska ges efter behov även när det handlar om försäkringspatienter.

De dåvarande allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade dock ned vårt förslag med hänvisning till att de inte såg några risker med systemet.

Nu har det gått ytterligare tre år. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Vi har infört närmare tre, uppdaterade kömiljarder. Vi öronmärker särskilda resurser till förlossningsvården, psykiatrin och cancervården. Vi förbereder en reformering av primärvården, och vi tar ett nationellt grepp för att se till att det finns tillräckligt med utbildad vårdpersonal.

Allt detta bidrar till att korta köer. Men för att alla på lika villkor ska få del av välfärden krävs ytterligare åtgärder. Det ska inte finnas några gräddfiler i vården. Principen om att vård ska ges efter behov behöver därför skyddas. Allt fler ser nu det behovet.

Förhoppningsvis innebär det att det kommer vara möjligt att få majoritet i riksdagen för förändring. I morgon ges Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ett uppdrag som handlar om att utifrån dagens kunskap undersöka och beskriva riskerna för att försäkringspatienter ges företräde och att behovsprincipen rundas.

Vi kommer därefter under mandatperioden att lägga förslag på riksdagens bord. Vi behöver vända utvecklingen. Vård ska ges efter behov.


Lena Hallengren, socialminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE