Debatt

Nog nu – så stoppar vi gängen i Malmö

Miljöpartiet: Nyrekryteringen av unga måste brytas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det långsiktiga målet måste vara att stoppa nyrekryteringen in i kriminalitet och till gängen. Den kriminella banan får aldrig framstå som den enda framkomliga eller mest lockande vägen i livet, skriver Märta Stenevi, Stefana Hoti och Johanna Öfverbeck.
Det långsiktiga målet måste vara att stoppa nyrekryteringen in i kriminalitet och till gängen. Den kriminella banan får aldrig framstå som den enda framkomliga eller mest lockande vägen i livet, skriver Märta Stenevi, Stefana Hoti och Johanna Öfverbeck.

DEBATT

DEBATT. I fredags natt somnade många Malmöbor till ljudet av sirener. Barn blev vittnen till hur våldsverkare tände eld på deras stadsdel. Frustrerade Rosengårdsbor tvingades än en gång se andra ta stadsdelen i besittning för att sprida kaos och oro.

Vi är många som tycker att det är nog nu.

Polisen utreder fortfarande vilka våldsverkarna är, och de måste ställas till svars för sina handlingar. De senaste årens trygghetsarbete har gjort att skjutningarna och sprängningarna har sjunkit kraftigt i Malmö och att Rosengård har blivit tryggare.

Men arbetet behöver fortsätta och dessutom skärpas på flera områden. Miljöpartiet vill se satsningar på att få fler att lämna sin kriminella livsstil och omfattande förebyggande insatser som stoppar nyrekryteringen in i kriminalitet. Annars riskerar fler unga i utsatthet att lockas in i kriminalitet.

Miljöpartiet har i regeringen medverkat till en historisk satsning på polisen, med fler poliser och nya verktyg för att bekämpa brott. Vi har också skärpt flera lagar så att kriminella kan lagföras. Det finns nu bättre förutsättningar för polisen att bekämpa gängen.

Men trots polisens framgångsrika arbete så finns det fortfarande gängmedlemmar och unga i riskzonen i Malmö. Vi vill utöka insatserna för att fler ska lämna kriminaliteten. Det långsiktiga målet måste vara att stoppa nyrekryteringen in i kriminalitet och till gängen. Den kriminella banan får aldrig framstå som den enda framkomliga eller mest lockande vägen i livet.

Vi ser ett stort behov av förebyggande insatser och av att stärka förtroendet och dialogen mellan civilsamhället, Malmöborna, polisen, socialtjänsten och skolan. När samhällsaktörer går ihop kan oroligheter dämpas innan våld utbryter. Det var just tack vare samverkan mellan Rosengårdsbor och lokalt förankrade poliser som ytterligare upplopp förhindrades i helgen.

Miljöpartiet vill se:

  • Ett barnahus i Malmö med en trygg miljö för barn och unga som är brottsoffer. Barn som har blivit utsatta för brott ska inte behöva slussas runt mellan olika myndigheter. På ett barnahus arbetar socialsekreterare, kurator, psykolog, polis, åklagare, barnläkare och rättsläkare.
  • Allvarssamtal med polis och socialtjänst inom 48 timmar för Malmöbarn under 15 år som har genomfört ett brott. Tidiga insatser är de mest effektiva, och genom att ingripa snabbt kan samhället förhindra att unga begår fler brott.
  • Fler sociala insatsgrupper som vänder sig till unga som återvänder till Malmö från tvångsplacering eller avtjänat straff. Idag får många unga köa till insatserna och då finns det en stor risk att de under tiden åter blir indragna i missbruk och brottslighet.
  • Lönesatsning på förskollärare som jobbar i Malmös utsatta områden. Inget samband är så tydligt som det mellan oavslutad grundskola och kriminalitet. Grunden läggs redan i förskolan. För att locka de mest kompetenta förskollärarna så vill vi satsa på ett lönelyft på de förskolor som har störst utmaningar.
  • Fler avhoppare. För oss är det avgörande att det finns vägar ut ur kriminaliteten. Därför vill vi ha en stärkt avhopparverksamhet i hela landet. Motiverande insatser behövs för att fler ska våga lämna och stödinsatser för att hitta rätt i det dagliga livet. I vissa fall behöver avhopparen få skyddad adress och identitet.
  • Det ska räcka att barnet eller den unga säger ja till socialtjänstens insatser. Därför har Miljöpartiet i regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå hur fler öppna insatser ska kunna ges utan vårdnadshavarnas samtycke.
  • Höjd kvalitet på SIS ungdomshem. Unga som tvångsvårdas måste få relevant hjälp att bryta med kriminaliteten. Därför vill vi höja kvaliteten på vården på SIS-hem och även stärka det återfallsförebyggande arbetet.

Det får vara nog nu, både med kriminella som skapar kaos och med falska verklighetsbeskrivningar där trygghetsarbetets positiva resultat i Rosengård osynliggörs.

Polisens arbete mot gängen måste fortsätta med samma intensitet. Samtidigt måste det förebyggande arbetet växlas upp. Det är först när samhällets alla goda krafter arbetar tillsammans som vi på riktigt kan få bukt med utsattheten och kriminaliteten.


Märta Stenevi, partisekreterare och Malmöbo (MP)
Stefana Hoti, partiföreträdare Malmö (MP)
Johanna Öfverbeck, riksdagsledamot från Malmö och rättspolitisk talesperson (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kampen mot gängvåldet

LÄS VIDARE

DEBATT Därför är Malmö Pride viktigare än någonsin

ÄMNEN I ARTIKELN

Kampen mot gängvåldet

Malmö

Miljöpartiet

Märta Stenevi

Kriminella nätverk

Brott