Åk hem till föräldrarna med kriminella barn

Tidigare Uppsalapolis: Fler poliser i politiken kan hjälpa mot gängen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Flera av dessa unga människors föräldrar är inte medvetna om vilka liv deras barn lever. Den okunskapen måste bekämpas. Jag har själv sett goda resultat av att tidigt göra föräldrar medvetna om hur mycket ont deras barn gjort andra, skriver  Tommy Bringholm, nyligen pensionerad polis (S).
Flera av dessa unga människors föräldrar är inte medvetna om vilka liv deras barn lever. Den okunskapen måste bekämpas. Jag har själv sett goda resultat av att tidigt göra föräldrar medvetna om hur mycket ont deras barn gjort andra, skriver Tommy Bringholm, nyligen pensionerad polis (S).

DEBATT. Det behövs fler poliser i politiken, särskilt för att de med egen yrkeserfarenhet ska kunna påminna om både polisens möjligheter och begränsningar.

Jag har kunnat påverka mycket som polis men insett att det finns än större möjligheter i politiken så jag valde att gå med i Socialdemokraterna. Jag möttes med nyfikenhet och har nu tillsammans med socialdemokratiska politiker i Uppsala avslutat en serie öppna möten om trygghet. Diskussioner har förts med de som bor i utsatta områden, inte över deras huvuden.

Debatten, med utgångspunkt i verkligheten och beprövad erfarenhet, om bland annat grova våldsbrott och gängkriminalitet är nödvändig och måste föras på ett faktabaserat sätt så vi varken svart- eller skönmålar.

Boende berättade om hur gängen använder ungdomar under 15 år för att begå brott eftersom gängens yngsta inte kan straffas, något jag tyvärr väl känner igen från mina år som polischef bland annat i Gottsunda, Uppsala.

Härigenom skapas en nästan naturlig kriminell miljö för barn vars nästa steg tyvärr kan styra mot en kriminell karriär. Gängen kan erbjuda skydd mot mobbning och hjälp med pengar, viktiga beståndsdelar i skapandet av en kriminell identitet.

Flera av dessa unga människors föräldrar är inte medvetna om vilka liv deras barn lever. Den okunskapen måste bekämpas. Jag har själv sett goda resultat av att tidigt göra föräldrar medvetna om hur mycket ont deras barn gjort andra – så räkna inte bort föräldrarna från brottsekvationen.

De måste dock i omedelbar anslutning till att något hänt få besked om vad deras barn gjort, och i vilka miljöer de befinner sig. På detta sätt ges föräldrarna möjlighet att tidigt och tydligt reagera.

Samhället behöver involveras mycket tidigare än nu. I dag sker det ofta via socialtjänsten efter en så kallad orosanmälan från polis eller annan myndighet, en process som tar tid. Det duger inte när socialtjänstens och skolans akuta medverkan är nödvändig för att bryta en ung människas brottsliga bana. Information om polisens omedelbara åtgärder behöver tidigare nå föräldrarna.

Därför bör polisen ta med barnet och åka direkt hem och exakt informera föräldrarna när något allvarligt hänt och om vad nästa steg från samhället förväntas bli.

Polisen kan agera kraftfullare och tidigare än i dag, men kan inte lösa problemen med gängkriminaliteten själva. Polisens omedelbara insatser påverkar dock hur andra aktörer i barnens närhet kommer på banan. Ett snabbt agerande skulle exempelvis innebära kännbara sociala konsekvenser för berörda barn och ungdomar.

Kriminella ungas tillvaro måste ruskas om för att de ska välja att bidra till samhället, i stället för att slå mot det. Vi får inte glömma att så få brottsoffer som möjligt ska drabbas.

Debattörer som betraktar ungdomsbrottsligheten på avstånd propagerar ofta för en sänkning av straffmyndighetsåldern för att kunna straffa de under 15 år. Forskning har dock inte kunnat påvisa några positiva effekter av en sådan ordning

Den som är under 15 år bör inte straffas som en vuxen, men däremot möta väldigt tydliga konsekvenser när de involverar sig med kriminella gäng

Jag anser att

  • Samhället bör reagera snabbt och mycket tidigare identifiera åtgärder mot barn som finns i kriminella miljöer eller begår brott.
  • Straffmyndighetsåldern inte ska sänkas. Överväg i stället utredandet av hur ett separat juridiskt system med sociala konsekvenser/kostnader för unga lagöverträdare under 15 år skulle kunna utformas.


Tommy Bringholm, nyligen pensionerad polis (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE