M, prioritera vården – inte skattesänkningar

Replik från Lena Hallengren (S) om svensk cancervård

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När det kommer till kritan är Moderaternas engagemang för sänkta skatter alltid större än engagemanget för välfärden, skriver Lena Hallengren (S).

Kristian Pohl/regeringskansliet/TT

REPLIK. Som socialminister blir jag i grunden glad att Moderaterna lyfter cancervården. Det är bra att det finns en bred enighet i riksdagen om att stärka insatserna för alla som drabbas. Vi behöver arbeta tillsammans för att göra den världsledande svenska cancervården ännu bättre. Regeringens linje är solklar: Få saker är viktigare för det gemensamma samhällsbygget än vår förmåga att ge hela befolkningen en skattefinansierad sjukvård av yttersta toppklass.

Under förra mandatperioden infördes så kallade ”standardiserade vårdförlopp” med stöd av regeringen. De bidrar till en jämlik, effektiv och patientcentrerad cancervård – oavsett var i landet man bor. I fjol fick över 100 000 svenskar med misstänkt cancer en utredning enligt ett SVF. Det är en ökning med 133 procent sedan 2016 och det har stor betydelse för vårdens kvalitet. Över åren har vi åstadkommit oerhörda framsteg i cancervården.

Diagnoser som tidigare innebar en dödsdom kan idag åtgärdas. Mycket av den äran ska tillskrivas läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

Jag hymlar inte med att det var Göran Hägglund, kristdemokratisk socialminister, som införde den cancerstrategi som vi i dag löpande uppdaterar. Den tjänar fortsatt Sverige väl. Under 2018 uppdaterade regeringen strategin med en ny nationell inriktning. Den är en riktlinje för arbetet mot cancer fram till 2025 – och som dessutom blickar framåt till 2040.

Det finns ett starkt stöd i professionen för att successivt förnya och uppdatera den gällande strategin istället för att överge den. Jag vill därför varna för att riva upp nuvarande strategi till förmån för ett nytt omfattande organisatoriskt och administrativt arbete. I längden vinner cancervården på långsiktighet. Standardiserade vårdförlopp, de regionala cancercentrena och att löpande uppdatera och förnya cancerstrategin är just ett sådant långsiktigt och framgångsrikt arbete.

Moderaterna påstår att det dragits undan pengar från arbetet mot cancer. Det är helt enkelt inte sant. Vartenda öre av de 500 miljoner kronorna i satsningen ligger kvar i budgeten. Faktum är att anslagen i sjukvården nu är högre än någonsin. Dessutom går det inte att komma undan att: Om M och KD verkligen hade velat prioritera sjukvården så hade de inte sänkt skatten med 20 miljarder kronor, en 40 gånger större summa än deras budgeterade tillskott till cancervården. Tyvärr är det alltför ofta så med Moderaternas prioriteringar. När det kommer till kritan är engagemanget för sänkta skatter alltid större än engagemanget för välfärden.

Ett annat avgörande område för fortsatta framsteg i kampen mot cancer är det preventiva arbetet. Av de påverkbara orsakerna till cancer är rökning och alkohol två viktiga områden. Här kan jag tyvärr konstatera att Moderaterna röstade emot såväl rökförbudet som infördes 2005 som det utvidgade rökförbud på bland annat lekplatser, tågperronger och uteserveringar som införs i dag den 1 juli 2019.

Svensk sjukvård står inför stora förändringar de kommande åren. Vi för vården närmare folket genom en primärvårdsreform. Vi höjer vårdkvaliteten och samordnar den högspecialiserade vården. Vi investerar för att korta köerna genom bland annat införandet av en uppdaterad kömiljard.

Genom januariavtalet har vi skapat ett starkt parlamentariskt stöd för fler viktiga reformer så som införandet av ett system med patientkontrakt och för att stärka möjligheten till fast läkarkontakt. Vinnare på de hälsoreformer som nu genomförs är inte minst patienter som drabbats av cancer. Svensk sjukvård ska nu hantera ett stort antal patienter som lever i många år med en cancerdiagnos. Den ökade överlevnaden i cancer och svensk cancervård i stort är en källa till omfattande stolthet.

Vi arbetar varje dag utifrån ambitionen om att vi ska ha världens bästa sjukvård - för alla.

Lena Hallengren, socialminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

LÄS OCKSÅ

DEBATT Sveriges cancervård är ovärdig – korta köerna

LÄS OCKSÅ

SLUTREPLIK S, ni sviker Sveriges cancerpatienter

Publisert: