Facket är nyckeln i en globaliserad värld

ILO: Arbetets framtid ska vara en god framtid för människor och vår planet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Globalt reglerade minimistandarder för social säkerhet och offentliga tjänster av hög kvalitet är effektiva sätt att omfördela tillgångar, förebygga ojämlikhet och underlätta livslångt lärande, skriver ILO, bland andra Göran Arrius, Eva Nordmark och  Karl-Petter Thorwaldsson.
Globalt reglerade minimistandarder för social säkerhet och offentliga tjänster av hög kvalitet är effektiva sätt att omfördela tillgångar, förebygga ojämlikhet och underlätta livslångt lärande, skriver ILO, bland andra Göran Arrius, Eva Nordmark och Karl-Petter Thorwaldsson.

DEBATT. I år fyller Internationella arbetsorganisationen ILO 100 år och den hundraåriga organisationen firas över hela världen. ILO steg upp ur första världskrigets ruiner i en tid då världen behövde fred, säkerhet och trygghet. Det blev ILO:s roll att garantera ett återbyggande samhället där löntagarna försågs med trygga och schyssta arbetsvillkor.

Efter andra världskriget, då FN grundades blev ILO en särskild organisation inom dess strukturer då ILO är den enda organisationen inom hela FN där regeringar tillsammans med arbetsgivare och löntagare är representerade.

Än i dag är denna trepartsstruktur unik för det internationella systemet och ett ställningstagande för att arbetstagares rättigheter är mänskliga rättigheter.

Aktiva medborgare är grunden för alla demokratier. Trepartsstrukturer organiserar medborgare (löntagare), finansiella och ekonomiska institutioner (företag) och beslutsfattare (regeringar) kring samma bord för att försöka lösa de stora vardagliga utmaningarna. Detta kan ses som den mest grundläggande formen av demokratisk aktivitet och grunden för det demokratiska samhället.

Som historien visat är modellen med oberoende parter på arbetsmarknaden, partssamarbete och kollektivavtalsförhandlingar den mest flexibla och motståndskraftiga modellen i tider av förändring, och just nu lever vi definitivt i en tid av förändring.

De fyra stora trenderna som utvecklas parallellt – globalisering, demografisk förändring, teknologisk utveckling och klimatförändring – skapar utmaningar för både nationell och global politik, men också för globala produktionskedjor, anställningsbehov och för att säkra att vår planet är beboelig även för de kommande generationerna.

Globalt reglerade minimistandarder för social säkerhet och offentliga tjänster av hög kvalitet är bland de mest effektiva sätten att omfördela tillgångar, förebygga ojämlikhet och underlätta livslångt lärande, utöver jämlikt deltagande för alla på arbetsmarknaden.

Dessa utmaningar kräver agerande på fler nivåer. De kräver mer hållbar och ansvarig produktion och konsumtion. De kräver livslångt lärande och övning i att förstå och arbeta med teknologi som inte ännu existerar. De kräver en nivå av säkerhet för människor som möjliggör anpassning sig till en arbetsmarknad i konstant förändring, med andra ord kräver de rättvis omställning.

I tider då manuella arbeten ändras och mänskliga kvaliteter för problemlösning, kreativitet och mänsklig kontakt blir allt mer centrala, är behovet för stöd och tid för psykosocialt välbefinnande allt större. Detta betyder att ILO:s arbete med framtidens arbetsliv också behöver fokusera på dessa utmaningar och behov.

Sist och slutligen handlar det om mänskliga koncept i en komplex värld: arbetstider, arbetsmiljö, rättvis kompensation, syftet bakom arbetet vi utför och de sociala värden vi vill att vårt arbete ska reflektera.

Med detta i tankarna, uppmanar vi inte enbart våra medlemmar, politiker och arbetsgivare att agera för en stark social dialog i de nordiska länderna, men också att samtliga aktivt deltar i den globala rörelsen för att garantera att arbetets framtid är en god framtid för både människor och vår planet.

Karl-Petter Thorwaldsson, Ordförande LO Sverige
Eva Nordmark, Ordförande TCO Sverige
Göran Arrius, Ordförande Saco Sverige
Lizette Risgaard, Ordförande FH Danmark
Lars Qvistgaard, Ordförande Akademikerne Danmark
Jarkko Eloranta, Ordförande SAK Finland
Antti Palola, Ordförande STTK Finland
Jan Højgaard, Ordförande Samtak Färöarna
Jess G. Berthelsen, Ordförande SIK Grönland
Drífa Snædal, Ordförande ASI Island
Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Ordförande BSRB Island och Nordens Fackliga Samorganisation
Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ordförande BHM Island
Hans-Christian Gabrielsen, Ordförande LO Norge
Erik Kollerud, Ordförande YS Norge
Ragnhild Lied, Ordförande Unio Norge
Magnus Gissler, Generalsekreterare Nordens Fackliga Samorganisation


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE