Debatt

Fel fokus påverkar elevernas möjligheter

Slutreplik från Linnea Lindquist om skolan som marknad

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Marknadsstyrningen av skolan leder till skolsegregation och en osund relation mellan elever, deras föräldrar och skolan, skriver debattören.

Foto: TT

DEBATT

SLUTREPLIK. Ulla Hamilton skriver i sin replik att ”referenstagningen av elever” som jag berättat om inte beror på marknadsstyrningen av skolan utan på bristande resurser.

Jag menar tvärtemot Ulla Hamilton att detta förfarande är en direkt konsekvens av marknadsstyrningen av skolan och den skolsegregation den medför.

De rektorer som kontaktat mig har inte frågat rakt ut om eleven är i behov av särskilt stöd, de har främst frågat om sociala förmågor. Anledningen till att dessa frågor ställs är för att ta reda på om eleven är en resurskrävande elev eller en ”lätt” elev.

Ulla Hamilton har rätt i att kommunala och fristående skolor inte alltid får tilläggsbelopp beviljade trots att behov finns men hon bortser helt från elevsammansättningens betydelse för elevernas resultat. Det som påverkar elevernas resultat är inte främst vad som sker i klassrummet, utan vilka som sitter i klassrummet.

Det är alla förutom Ulla Hamilton och marknadsstyrningens förespråkare överens om.

Björn Åstrand har till skillnad från Ulla Hamilton rätt fokus, nämligen det som påverkar elevernas möjlighet till en likvärdig utbildning.

Vi vet att en allsidig elevsammansättning skulle gynna alla elever. De förslag Björn Åstrand lagt fram kommer bidra till att göra skolan mer likvärdig vilket jag välkomnar, Ulla Hamilton bygger däremot hela sin argumentation på ideologi.

Ulla Hamilton företräder en branschorganisation för friskolor vilket medför ett åtagande att företräda friskolornas intressen. Min debattartikel handlade om referenstagning av elever och inte om Björn Åstrands utredning.

Ulla Hamilton försöker ducka från det faktum att marknadsstyrningen av skolan leder till skolsegregation och en osund relation mellan elever, deras föräldrar och skolan.

Referenstagning av elever är bara en av alla negativa konsekvenser som marknadsstyrningen för med sig.


Linnea Lindquist, rektor


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Krisen i den svenska skolan

LÄS VIDARE

REPLIK Att elever får fel peng är inte marknadens fel

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Skola & utbildning

Skolbarn

Utbildningspolitik