ÅSIKT

Våld mot husdjur slår mot hotade kvinnor

Debattörerna: Försäkringsbolag ersätter inte veterinärvård om skadan är en del i relationsvåld

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: THINKSTOCK
En ny undersökning från Se Sambandet visar att den utsatta kvinnan eller partnern i ett förhållande också kan drabbas hårt ekonomiskt om familjens husdjur blir skadat och behöver vård av veterinär.
DEBATT

DEBATT. Än är det jullov och i familjer där mannen misshandlar kvinnan är det långa dagar för barnen – men också för djuren i hemmet. Erfarenhet från kvinnojourer och från forskning visar på ett samband mellan våld mot kvinnor/partners och våld mot djur. Djuret används mot kvinnan/partnern.

En ny undersökning från Se Sambandet visar att den utsatta partnern också kan drabbas hårt ekonomiskt om djuret blir skadat och behöver vård av veterinär.

Majoriteten av landets djurägare har en djurförsäkring för att täcka kostnader för veterinärvård om djuret blir sjukt eller skadat.

Vad de flesta inte vet är att om sambo/make skadat djuret är det i princip oförsäkrat. Försäkringsbolagen ersätter inte veterinärvård om skadan är en del i relationsvåld.

För att ta reda på mer om försäkringsvillkoren skickade Se Sambandet en enkät till de åtta bolag som har djurförsäkringar. Sju besvarade enkäten och ett avböjde.

Endast ett av bolagen svarade att de inte har några särskilda förbehåll utan även ersätter denna typ av skada. Några bolag gör bedömningar från fall till fall. Det är positivt för den enskilda försäkringstagaren men problematiskt då det är oförutsägbart när försäkringen gäller.

Ett par bolag stämmer kunden för bedrägeri om ersättning betalats ut och det senare blir känt att skadan tillfogats av make/partner. Det kan bli stora kostnader för en person som ofta också är utsatt för ekonomiskt våld av partnern.

Bolagen anger olika skäl för att inte ersätta vården. Ett är att hushållet ses som en juridisk person och om ersättning utbetalas anses den indirekt även tillfalla förövaren. En märklig slutsats då pengarna betalas till veterinärkliniken och inte till djurägaren.

När samtliga i hushållet ses som en enda juridisk person görs alltså ingen skillnad mellan offer och förövare vilket leder till att veterinärvård för djurets skador inte ersätts. Tolkningen blir att det är djurägaren som själv skadat djuret.  

Ett annat skäl är ”oaktsamhetskravet” som innebär att djurägaren anses oaktsam om hen inte skyddar djuret. Ett orimligt krav att ställa på en person som själv är brottsutsatt.

Se Sambandet föreslår att man åtminstone ersätter veterinärvård vid det första tillfället djuret misshandlats.

Då kan veterinären och djurägaren diskutera olika lösningar som till exempel skyddat boende. Veterinären kan i sin tur anmäla förövaren till polis eller djurskyddshandläggare. Sammantaget kan veterinärbesöket bli ett incitament för den våldsutsatta att lämna relationen.

Försäkringsbolagen är osäkra på om veterinärer verkligen uppger hur skador uppstått. De har dock inga egna system för att registrera upprepade skador på ett och samma djur och inte heller rutiner för att anmäla vanvård till djurskyddshandläggare eller djurplågeribrott till polisen. Något bolag menar att det inte är deras ansvar medan någon annan menar att det görs vid enstaka tillfällen.

Det tycks vara upp till den enskilde handläggaren att besluta om en anmäla ska göras eller inte.

Försäkringsbolagen och veterinärer borde arbeta tillsammans för att upptäcka våld mot djur.

I dag finns ingen statistik om antalet djur som utsätts för våld av husse/partner, inte heller hur många som dör till följd av det. En del bolag menar till och med att de aldrig stött på problematiken.

Djur kan oftast inte bo med kvinnan/partnern i skyddat boende på grund av allergier. Se Sambandet menar att bolagen bör överväga att betala en dygnskostnad för djurets vistelse när kvinnan/partnern sökt skydd på något av de få skyddade boenden där djur tillåts. Ersättning bör även utgå till VOOV: en ideell organisation som ger den våldsutsattas djur ett eget skyddat boende.

Se Sambandet anser att det är orimligt att försäkringsbolagen varken ersätter veterinärvården eller tycks intressera sig för djurs utsatthet, trots höga försäkringspremier.

Vi diskuterar gärna med bolagen för att hjälpa till att hitta bra lösningar på ett komplext problem.


Carin Holmberg
Nathalie Nordén
Linda Broman


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Familj

Relationer