Det måste bli fint att vara polis igen

Debattören: Sju punkter för att locka tillbaka fler till yrket

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Foto: TT
De som arbetar som poliser och de som vill bli poliser måste känna att samhället värderar deras insats, skriver Roger Haddad.

DEBATT. Frågan om lag och ordning berör var och en av oss. Att allt fler kvinnor upplever otrygghet och att fler avstår från att gå ut kvällstid är ett problem vi måste ta på allvar. Lika oroande är den kriminalitet och grova våldsbrott som vi ser i flera utsatta områden.

För att vända detta och angripa problemet krävs långsiktiga insatser mot utanförskapet men vi måste också kraftigt öka antalet poliser i yttre tjänst och komma närmare medborgarna.

Polisen är i dag underbemannad och avhoppen är ett växande problem. Vi kan vända detta om politiken vill.

I dag öppnas en ny antagningsomgång till landets polisutbildningar. Antalet som söker till polisutbildningen visar att det finns ett intresse att bli polis, men trots detta lyckas vi inte med att fylla alla platser vid de tre lärosäten som idag bedriver utbildningen.

Liberalerna har, till skillnad från Socialdemokraterna som fortsätter undvika frågan om polisavhoppen, en konkret plan för hur fler ska kunna lockas tillbaka till yrket och öka söktrycket till polisutbildningen:

Höj polislönerna. Precis som med lärarsatsningen behövs en satsning på polisen. För detta avsätter vi 1,3 miljarder i vår budget, vilket motsvarar ungefär 4 000 kr extra i månaden.

Arbetsmiljön måste prioriteras. Vi vill att regeringen återupptar den utredning som vi tillsatte 2014 för att renodla Polisens arbetsuppgifter. Det är inte rimligt med dagens situation att Polisen påförs nya uppdrag hela tiden utan nya resurser eller att uppdrag upphör. Bland annat måste frågan om handräckning måste genomlysas ytterligare.

Tidigare besked om tjänstgöringsort. Liberalerna har länge krävt åtgärder som kan underlätta för polisaspiranter att placeras så nära familj och bekanta som det går. Vi vet att Polisen aviserat förändring. Ska vi rekrytera och behålla poliser måste detta fungera. Även frågan om lokal/regional rekrytering måste underlättas för att inte tappa kompetens på mindre orter.

Polisen måste kunna åter- och nyanställa. På vissa orter finns vakanser, men ingen budget att återbesätta poliser eller utredare. De som vill tillbaka in i yrket måste ges den möjligheten. Det gäller även pensionerade poliser vars kompetens efterfrågas.

Vi säger nej till Polisutbildningsutredningens förslag att slopa begåvningstester. Sänkta antagningskrav höjer inte yrkets status, tvärtom. Kvaliteten måste höjas, de praktiska momenten måste förstärkas.   

Alla tre utbildningsplatser ska ge högskolepoäng på samma villkor. I dag får en polisstuderande vid lärosätena i Växjö och Umeå motsvarande 120 högskolepoäng men inte vid Södertörn. Detta behöver ändras så att det blir lika på samtliga orter.

Poliser har sämre möjlighet till vidareutbildning än andra statliga yrken. Det måste ändra på. Liberalerna öronmärker 100 miljoner kronor för mer vidareutbildning och fortbildning.

Regeringen tar inte polisfrågan på allvar. I dag är det färre som utbildas och kommer ut i yrket än vad som slutar. Regeringen lovar resurser till 2020, men det löser knappast dagens problem. Inte heller hjälper det att lova fler utbildningsplatser när inte ens dagens kan fyllas.

Det mest akuta nu är att locka tillbaka de poliser som slutat och stoppa flykten, men också locka fler kvalificerade till polisyrket så att utbildningsplatserna fylls. Då behövs bättre löner och bättre arbetsvillkor.

De som arbetar som poliser och de som vill bli poliser måste känna att samhället värderar deras insats.


Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM