Debatt

Snus – rena rama hälsoframgången

18 forskare: Sverige sitter på lösningen som kan leda till slutet för rökningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Givet snusets positiva effekt på folkhälsan i Sverige, så bör evidensbaserad information om detta delas med andra länder, skriver debattörerna.
Givet snusets positiva effekt på folkhälsan i Sverige, så bör evidensbaserad information om detta delas med andra länder, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Vi skriver som fristående folkhälsoexperter, och noterar en av Sveriges största hälsoframgångar samt vill påtala nödvändigheten och brådskan att kommunicera detta även internationellt.

Hälsoframgången gäller effekterna av det utbredda användandet av lågriskprodukten snus, dels för att sluta röka och dels som tillsvidarealternativ till dödliga cigaretter. För utomstående experter står det klart att Sverige har åstadkommit betydande framgångar mätt i minskad tobaksrelaterad ohälsa och död.

Givet snusets positiva effekt på folkhälsan i Sverige, så bör evidensbaserad information om detta delas med andra länder. De stater som ratificerat Tobakskonventionen möts i dag i New Delhi för det globala mötet om tobakskontroll. Mötet är ett globalt forum där Sverige har möjligheten att leda diskussioner kring praktiskt genomförbara metoder för att ytterligare minska global ohälsa av cigarettrökning.

Sveriges unika hälsoframgång. Sverige har Europas lägsta rökning med endast 11procent, att jämföra med EU snittet på 26 procent. En nyligen publicerad rapport från Englands Royal College of Physicians noterar snuset som bidragande orsak till minskningen av rökningen i Sverige. Dödligheten i tobaksrelaterad sjukdom i Sverige är lägre än i något annat EU land och snusanvändandet är en viktig bidragande orsak.

Riskerna med snus är mellan 95 procent och 99 procent lägre än riskerna med rökning, och därav följer den lägre förekomsten av tobaksrelaterad sjukdom (olika cancerformer, KOL, samt hjärt- och kärlsjukdomar).

Snus är en populärt och användarvänligt alternativ till cigarrettrökning bland svenska män. Det är klart bevis för principen att produkter med väsentligen lägre risker är attraktiva för rökare, att lågskadeprodukter kan spela en viktig roll på vägen bort från rökning, eller för att aldrig börja röka.

Strategin är komplementär till andra initiativ för tobakskontroll och data visar på liknande folkhälsovinster sedan snus blev populärt även i Norge.

Harm Reduction (skademinskning) är en tvingande grundpelare i Tobakskonventionen. Begreppet ”Tobakskontroll” definieras enligt konventionen som utbudsminskning, efterfrågeminskning samt separata strategier för skademinskning.

Hittills har såväl konventionssekretariatet som medlemsländerna negligerat kravet på strategier för skademinskning.

WHO:s konventionssekretariat framhåller i stället totalförbud mot rökfri tobak och andra skademinskade nikotinprodukter, eller orimligt strikta restriktioner och regelverk kring dessa om förbud inte är genomförbara. De föreslagna strategierna skadar folkhälsan snarare än skyddar folkhälsan och minskar inte skadorna av tobak.

Det svenska snuset kan produceras till en bråkdel av kostnaderna för andra nikotinprodukter, som e-cigaretter. Detta indikerar den mycket stora potential som snus som metod för mindre rökning, kan realisera även i låg och mellaninkomstländer.

Det är beklagligt att notera att Sverige deltog i en deklaration vid den senaste konventionskonferensen i Moskva 2014, där det svenska snuset jämställdes med farliga rökfria produkter från Asien och Afrika.

Deklarationen jämställer fortsatt felaktigt produkter från Afrika och Asien som har klara och bevisade allvarliga hälsorisker (fortfarande avsevärt lägre risker än riskerna med rökning dock), med det väsentligen säkrare svenska snuset.

Som externa experter är vi förvånade över det svenska, statliga, motståndet mot att erkänna den viktiga roll snuset har för bättre folkhälsa. Det bör ligga i folkhälsoarbetets intresse att ge rökare korrekt och relevant information, att om de helt byter till snus så minskar de sina hälsorisker dramatiskt.

Vi uppmuntrar Folkhälsomyndigheten och hälsoprofessionerna i Sverige att öppet publicera information om erfarenheterna med snus. Vi vill även uppmuntra Sveriges Regering att under COP7 konferensen 7–12 november 2016, presentera kunskapen att snus är en viktig möjlighet, kanske den enskilt viktigaste möjligheten någonsin, att sänka globala nivåer av rökrelaterad sjukdom och död.

Trots nuvarande strategier för ”tobakskontroll” så stiger fortfarande rökningen i absoluta tal i världen. Sveriges regering har nu möjligheten att i New Delhi, redovisa att där finns attraktiva och effektiva alternativ, som kan leda till slutet för rökningen.


Anders Milton, med dr, Sverige
Gerry Stimson, professor emeritus, Storbritannien
Ron Borland, professor, Australien
Karl Fagerström, PhD, Sverige
Coral Gartner, professor, Australien
Martin Jarvis, professor emeritus, Storbritannien
Lynn T. Kozlowski, professor, USA
Jacques Le Houezec, PhD, Frankrike
Karl E Lund, Folkhelseinstituttet, Norge
Lars Ramström, PhD forskare, Sverige
David Sweanor, professor, Canada
Peter Hajek, professor, Storbritannien
Jean-François Etter, professor, Schweiz
David Nutt, professor, Storbritannien
Riccardo Polosa, professor, Italien
Konstantinos Farsalinos, kardiolog o forskare, Grekland
Clive Bates, forskare, fd Chef Englands motsvarighet till Tobaksfakta, Storbritannien
Atakan Erik Befrits, researcher INNCO.org och aktivist, Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Folkhälsomyndigheten

ÄMNEN I ARTIKELN

Folkhälsomyndigheten

Snus

Rökning

Tobak