Moderaternas löfte: Minst 25 000 poliser

Tomas Tobé: Både storstad och glesbygd behöver förstärkning

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tomas Tobé: ”En av Moderaternas främsta prioriteringar är att säkra en trygghet att lita på. En central del är att långsiktigt stärka svensk polis. Sverige ska ha minst 25 000 poliser”.
Tomas Tobé: ”En av Moderaternas främsta prioriteringar är att säkra en trygghet att lita på. En central del är att långsiktigt stärka svensk polis. Sverige ska ha minst 25 000 poliser”.

DEBATT. En av Moderaternas främsta prioriteringar är att säkra en trygghet att lita på. En central del är att långsiktigt stärka svensk polis. Sverige ska ha minst 25 000 poliser.

Det senaste året har jag besökt 25 utanförskapsområden runtom i landet. Det är mycket samhället behöver göra för att lyfta dessa områden. Det handlar om bättre skola, fler jobb och fler som lär sig svenska språket. Men i samtliga områden återkommer också en stark önskan om ökad trygghet och en närvarande polis.

Våldet från kriminella aktörer ökar både i grovhet och omfattning. Otryggheten växer. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde.

Bland mängdbrotten, som drabbar vanligt folk, klaras endast vart sjunde upp. 

De som har haft inbrott i sina hem eller som hittar bilen med en sönderslagen ruta, de märker att polisanmälan enbart görs för att försäkringsbolaget kräver det – inte för att få brottet uppklarat.

Sverige har en trygghetskris och bristande lag och ordning. För att bryta utvecklingen krävs det att vi jobbar på flera fronter samtidigt:

Ett långsiktigt förebyggande arbete

Det arbetet börjar i skolan. Moderaterna kommer att fortsätta satsa på skolan. Det behövs tidigare och tydligare kunskapskontroller, mer undervisningstid varje dag och fler skickliga lärare – särskilt i skolor med tuffast förutsättningar. Det behövs också mer kvalificerat socialt arbete. En nationell handlingsplan för att stärka Sveriges socialsekreterare måste komma på plats.

Skärpta straff

Den som begår allvarliga våldsbrott eller vapenbrott måste straffas hårdare än i dag. Fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott, för den som inte är svensk medborgare. Den så kallade straffrabatten för unga vuxna bör avskaffas. Straffen för attacker på blåljuspersonal måste skärpas. Därtill är fler och nya verktyg nödvändiga för att bättre upprätthålla lag och ordning. Vi vill införa zonförbud, som ska kunna utfärdas av Polisen, för att ta kontroll över särskilt otrygga platser.

Stärk svensk polis

Moderaterna kommer att ta de initiativ som krävs för att få ordning på Polisen. Framför allt behövs en långsiktig ambitionshöjning när det gäller antalet poliser i Sverige. 

Vårt löfte är att Sverige ska ha minst 25 000 poliser – senast år 2025.

Förstärkningen ska göras både i städerna och i glest befolkade delar av landet. Den som är polis ska också veta att samhället uppskattar det. Det ska synas både i respekten för yrket, men också i lönekuvertet. Därför vill vi höja polislönerna med 2 000 kronor i månaden. Polismyndigheten ska också få mer resurser för att öka antalet civilanställda som kan utreda brott. Det möjliggör även för fler poliser i yttre tjänst.

De kriminella gängen ska bort. Hederliga människor som utsatts för brott ska få upprättelse. Och ingen ska behöva knyta näven i fickan för att de som förstör bara får fortsätta. Vi ska bryta trygghetskrisen, se till att Polisen fungerar och att samhället håller ihop.


Tomas Tobé, partisekreterare (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook. 

Publicerad: