ÅSIKT

MP är besatta av att beskatta bilisterna

Slutreplik från Skattebetalarna om skatter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Tyvärr verkar MP besatt av att straffbeskatta dem utan möjligheter att välja bort bilen, och därmed missar de målet, skriver Christian Ekström.

SLUTREPLIK. Tovatt tillskriver mig felaktigt åsikten att den som släpper ut inte ska behöva betala. Det stämmer inte.

Vi har ingenting emot pigouvianska skatter, alltså skatter vars syfte är att hantera negativa externaliteter, såsom utsläpp, vägslitage, och olyckor. Rätt utformade skapar sådana incitament att minska negativ påverkan. Den påverkan som ändå sker kompenseras genom att staten får skatteintäkter som kan användas för att lindra dessa effekter.

Internaliseringsgraden anger i vilken utsträckning ett transportslag står för sina egna kostnader.

Bensindriven privatbilism är vid sidan av tåget det enda transportslag som har en internaliseringsgrad på över 100 procent enligt den statliga myndigheten Trafikanalys. Det vill säga som bidrar mer än vad det kostar.

Det är i detta ljus som regeringens ständiga skattehöjningar för landets bilister ska ses. Den lömska konstruktionen med automatiska uppräkningar av bensinskatterna varje år, där riksdagen inte ens får fatta beslut, är det kanske tydligaste exemplet.

Målet måste vara att på ett effektivt sätt komma åt problemen – i detta fall utsläppen – inte bilen i sig.

Tyvärr verkar MP besatt av att straffbeskatta dem utan möjligheter att välja bort bilen, och därmed missar de målet. Något som varken gagnar miljö eller bilberoende familjers plånbok.

Den enda effekten av världens högsta bensinskatt blir försämrad privatekonomi för dem utan alternativ. Dessa familjers skattepengar öses sedan på åtgärder som kritiseras av bland andra Konjunkturinstitutet, exempelvis bonus-malus-systemet och subventioner till dem som har råd att köpa elcykel eller en Tesla.

Skattebetalarnas förening har inga problem med, utan ser tvärtom gärna en klok och sammanhållen miljöpolitik. Men en sådan måste utgå ifrån fakta, inte avsky mot privatbilism. Den måste också ta hänsyn till Sveriges geografi och hur vanliga människor lever sina liv. Det förutsätter insikten om att Norrlands inland och Värmland ser lite annorlunda ut än Södermalm.


Christian Ekström, vd Skattebetalarna


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM