ÅSIKT

Låt hela landet ta del av stora mästerskap

Debattörerna: För idrottsrörelsens skull måste vi säkra tillgängligheten till OS och Paralympics

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
De stora mästerskapen har en unik förmåga att samla och förena ett helt folk. Dessutom fungerar de ofta som en inspirationskälla för idrottande och som en ingång till idrottsrörelsen, skriver debattörerna.
DEBATT

DEBATT. För fem år sedan skrev 23 idrottsförbund en debattartikel som uppmanade svenska politiker att driva frågan om en så kallad evenemangslista. I korthet består den här listan av TV-sända evenemang som anses av särskild vikt för samhället och som därför bör kunna ses utan kostnad av en väsentlig del av allmänheten.

Det ledde till att riksdagen gav regeringen i uppdrag att ta fram ett förslag på området. Sedan dess har Myndigheten för press, radio och TV tagit fram en rapport och ett förslag om en evenemangslista. Kulturminister Alice Bah Kuhnke sa i en interpellationsdebatt i juni förra året att regeringen ska sätta ner foten i frågan och att man enbart inväntade remissvaren på rapporten. Remisstiden gick ut den 5 september 2016 och mer än nio månader senare har vi fortfarande inte sett någon antydan till att regeringen har gett några besked i frågan.

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Den förenar samhällsgrupper och generationer i glädje och engagemang. För oss är det i förlängningen en fråga om demokrati när det gäller att säkra tillgängligheten till stora idrottsevenemang och låta alla licensbetalare ta del av OS, Paralympics och de allra mest populära världsmästerskapen.

Idrottsrörelsen är en viktig del av det svenska samhället, inte minst för unga. I idrotten skapas respekt för människor med olika bakgrund, livsvillkor och ålder. Något som idag är viktigare än kanske någonsin tidigare.

För många utgör idrotten en trygghet, samtidigt som det ger ett sammanhang och bygger en stark känsla av gemenskap. Parasporten ger dessutom personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett aktivt liv, vilket minskar både fysisk och psykisk ohälsa.

Idrottsevenemang har inte bara en central roll i idrottsrörelsen, utan även för alla som vanligtvis inte är föreningsengagerade. De stora mästerskapen har en unik förmåga att samla och förena ett helt folk. Dessutom fungerar de ofta som en inspirationskälla för idrottande och som en ingång till idrottsrörelsen.

Vi ser nu hur sändningsrättigheterna till de stora mästerskapen köps upp av kanaler som kräver dyra prenumerationsavgifter av sina tittare. Risken finns att det i framtiden blir ett privilegium att ta del av höjdpunkter som OS och Paralympics. Det här går emot idrottsrörelsens grundtanke om att idrotten ska vara en bred folkrörelse tillgänglig för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar.

De stora mästerskapen är viktiga för alla idrotter, och för många är det ett av få tillfällen att verkligen kunna presentera och visa sin idrott för en större publik.

Vår gemensamma drivkraft är en passion för idrott och en önskan om att så många som möjligt ska få ta del av den glädje den innebär. Grundläggande för att idrotten ska kunna vara en bred positiv kraft i samhället – något som skapar intresse, kunskap och engagemang – är att så många som möjligt kan ta del av idrottsevenemangen i nationella TV-sändningar. Av den anledningen har många länder infört något som liknar vår evenemangslista.

Det finns ett brett folkligt stöd för den tanken även i Sverige. En undersökning genomförd av Novus i augusti förra året visar att 74 procent anser att Sverige ska fatta beslut om att vissa stora internationella sportevenemang bara ska sändas i kanaler som hela befolkningen har fri tillgång till.

Det finns en bred samsyn kring idrottsrörelsens och parasportens värdefulla bidrag till samhället. Det är dags att det också återspeglas i säkrad tillgänglighet till tv-sändningarna från de stora idrottsevenemangen.

Margareta Israelsson, ordförande Svenska Parasportförbundet
Björn O. Nilsson, ordförande Svenska Friidrottsförbundet
Ulf Brömster, ordförande Svenska Ridsportförbundet

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM