ÅSIKT

Storregioner stärker demokratin

Replik från Grön Ungdom om regionutredningen

Mårten Roslund och Julius Eberhard från Grön Ungdom.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jesper Johansson med flera uttrycker sin oro för en regionreform som inte bygger på lokala omröstningar. Grön Ungdom förvånas över fokuset på beslutsordning. För oss som värdesätter folkmakt är storregioner nämligen ett guldläge.
Vi gröna förespråkar decentralisering, där inflytande kommer närmare individen. Detta handlar inte bara om att stärka kommunerna, utan även om att krympa de nationella musklerna. Storregioner gör det naturligt att flytta makt från staten.

Men bärkraftiga regioner är inte bara ett demokratiprojekt. Deras konkurrenskraft är avgörande för jobbtillfällen och välfärd. Devisen att ”hela Sverige ska leva” är mer än bara ord; Grön Ungdom vill bygga ett land som håller ihop.
Regionalisering går också hand i hand med Miljöpartiets politik. Med bättre järnväg och spårvagnar minskar tidsavstånden för pendling.

Regioner som passar de nya arbetsmarknadsregionerna gör det enklare att planera infrastrukturen.

Debattörerna räds att vården flyttas längre från medborgarna. Det är en missriktad invändning. Storregioner bäddar för effektivisering och lägre kostnader. Det skapar utrymme för jämlik vård i hela landet.
Grön Ungdom respekterar om skribenterna inte applåderar varje regiongräns. Geografiska indelningar kan sällan glädja alla.

Men det viktigaste är inte att storregionerna följer exakt den mall som MP drömde om på en kongress för länge sedan. Äntligen har vi gröna en reell möjlighet att flytta makt från staten till regionerna. Låt oss ta den chansen!


Mårten Roslund, språkrör Grön Ungdom
Julius Eberhard, språkrör Grön Ungdom Syd