Nej, ett tiggeriförbud löser inga problem

Debattören: EU:s flathet är upprörande och ovärdig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är upprörande att EU inte gjort mer för att förbättra romernas situation. Men att försöka lösa problemet genom att förbjuda tiggeri är bara att stoppa huvudet i sanden, skriver Bodil Valero (MP).
Det är upprörande att EU inte gjort mer för att förbättra romernas situation. Men att försöka lösa problemet genom att förbjuda tiggeri är bara att stoppa huvudet i sanden, skriver Bodil Valero (MP).

DEBATT. I december fick Vellinge kommun tillåtelse av Högsta förvaltningsdomstolen att införa ett lokalt förbud mot tiggeri. Nu har Staffanstorp följt efter med ett liknande förbud och SD driver, tillsammans med lokala företrädare från M och KD, för att det ska bli verklighet i fler kommuner. Men att förbjuda fattigdom, som det i grunden handlar om, är både omoraliskt och kontraproduktivt och löser inga problem.

Jag arbetar med frågor om minoriteters rättigheter och utsatta EU-medborgare i Europaparlamentet. I veckan ska vi återigen rösta om en resolution om romernas situation i Europa. EU-länderna har fortfarande mycket kvar att leva upp till vad gäller mänskliga rättigheter och icke-diskriminering och att svenska kommuner nu försöker lösa problemet genom att förbjuda tiggeri är olyckligt av flera anledningar.

  • Tiggeriförbud löser inte problemet. Att ett tiggeriförbud skulle hjälpa utsatta människor, som flera debattörer försöker påskina stämmer inte. Erfarenheter från Danmark, där tiggeri idag är förbjudet, avskräcker. Tiggeriförbud verkar snarare öka risken för utsatthet, kriminalitet och människohandel.
  • Tiggeriförbud ökar stigmatiseringen. Ropen på tiggeriförbud hänger ihop med en växande antiziganism och främlingsfientlighet i samhället. Det var när romer från Östeuropa dök upp i större omfattning som kraven på tiggeriförbud började komma och risken är överhängande att ett förbud kommer öka utsattheten, hatbrotten och marginaliseringen av denna grupp.
  • Tiggeriförbud sopar problemen under mattan. Människor tigger inte för att de vill. Problemet är inte att vi tvingas se tiggare på våra gator och torg. Problemet är att människor är så fattiga att de inte har något val. Det är djupt omoraliskt att vi försöker förbjuda dem bara för att vi inte vill se dem.

Det finns mycket som behöver göras för att motarbeta diskrimineringen av romer. Även i Sverige är diskrimineringen utbredd och vi behöver såväl bättre inkludering på arbetsmarknaden som värdiga boendemöjligheter.

I EU jobbar vi för att förbättra romernas situation så att de ska slippa lämna sina hemländer från första början. EU har hitintills avsatt stora bidrag för integrering av romer i Europa i form av utbildningsinsatser, satsningar på förbättrad levnadsstandard eller kontaktpunkter för romer exempelvis. Men eftersom medborgarna i länder som Rumänien och Bulgarien själva inte vill hjälpa sina landsmän har situationen inte förbättrats nämnvärt.

Den flathet som EU visar i den här frågan är upprörande och ovärdig. Det sätt den romska minoriteten behandlas på i många länder är ett svek också mot de värden som EU bygger på. EU behöver fler verktyg att ta till mot medlemsstater som kränker mänskliga rättigheter, exempelvis bör kommissionen i större utsträckning kunna dra ett medlemsland inför EU-domstolen för brott mot unionens fördrag.

Det är upprörande att EU och dess medlemsländer inte gjort mer för att förbättra romernas situation. Men att försöka lösa problemet genom att förbjuda tiggeri och jaga bort de hemlösa är bara att stoppa huvudet i sanden och riskerar tvärtom att förvärra situationen för romerna.

Det är fattigdomen och diskrimineringen som vi måste bekämpa – inte de som tigger.


Bodil Valero, EU-parlamentariker (mp)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE