Min åsikt är inte till salu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Niklas Nordström: Jag har aldrig uttryckt mig på ett sätt som jag inte personligen står för

Niklas Nordström
Niklas Nordström

Jag har som yrke att hjälpa olika uppdragsgivare att bättre förstå, följa och påverka politiska händelser. Många har denna uppgift som anställd av ett politiskt parti, ett företag, ett fackförbund eller en organisation. Jag har det som konsult. Samtidigt är jag aktiv socialdemokratisk debattör och det ställer särskilda krav på ärlighet. Det har aldrig varit min mening att vara otydlig med mina avsikter.

De senaste dagarna har Aftonbladet uppmärksammat vad jag gjort under och efter årets valrörelse i förhållande till diskussionen om vad svensk socialdemokrati står för. Aftonbladet har lyft fram dokument som beskriver ett konsultuppdrag som jag varit inblandad i och som har handlat om att följa och påverka denna diskussion. I detta sammanhang har fokus även hamnat på den roll jag och andra socialdemokrater haft i detta.

Låt mig först säga att jag har full förståelse för att den typen av uppdrag väcker nyfikenhet och att det finns ett värde att belysa att konsultuppdrag är en del av den politiska verkligheten. Jag förstår också att det finns intresse att diskutera hur jag och andra förenar en yrkesroll som konsult med en roll som (i mitt fall) socialdemokratisk debattör. Jag tycker till och med att den diskussionen är viktig.

Dock förtjänar debatten att lyftas från min, trots allt relativt blygsamma, roll och person. Anledningen till uppmärksamheten nu handlar förstås också om vilken väg det socialdemokratiska partiet ska ta inför nästa val och framåt. Genom att misskreditera de som vill förnya socialdemokratin och återigen göra tillväxt och vidgade ekonomiska möjligheter för alla till en paradgren för socialdemokratin flyttar man debatten till att handla om andra frågor än de stora och principiella vägvalen. Det är ju så politik fungerar oavsett parti, att olika aktörer inom partierna sliter och drar i debatten på många olika sätt och åt många olika håll. Alla i syfte att få sin sidas åsikter att vinna striden internt i ett parti.

Jag vill i det sammanhanget tydliggöra några saker:

Jag har aldrig hymlat med att jag sedan flera år är konsult på Prime och att jag tar uppdrag som bygger på min politiska erfarenhet och att jag känner svensk socialdemokrati väl. Jag bedömer att det är mycket välkänt bland alla mina partivänner och stora delar av allmänheten. Min roll som konsult har inte alltid framgått för tv-publiken när jag i olika sammanhang medverkat som kommentator, men det är i dessa fall tv-redaktionens val. Jag är alltid öppen gentemot massmedias redaktioner att min yrkesroll i dag är att vara konsult.

Jag uttrycker alltid mina egna åsikter i såväl partisammanhang som publika sammanhang. Det går inte att köpa vad jag ska tycka och säga. Jag har gått mellan politik och näringsliv hela mitt vuxna liv och har noga tänkt igenom när, hur och var jag uppträder. Ingen partivän behöver frukta att jag står och säger saker som det är någon annan som tycker snarare än jag själv. I detta avseende kan jag vara både ärligare, öppnare och mera konsekvent i min konsultroll än den kan vara som företräder ett parti eller en koalition.

Jag har hela mitt aktiva parti- och yrkesliv arbetat för att socialdemokratin ska stå upp för tillväxt och hävdat att detta i flera avseenden kräver ett förnyelsearbete inom partiet. Så även i år.

Jag skäms inte för att jag vill stärka kontakterna mellan näringslivet och socialdemokratiska företrädare. Utan ett starkt och dynamiskt näringsliv har vi inte ett gott Sverige. De socialdemokratiska debattörer som nu söker bygga upp en bild av en möjlig socialdemokratisk politik som vänder ryggen åt företagen och företagandet håller på att gräva det socialdemokratiska partiets grav. Segrar de kommer partiet endast att bli en liten sekt utan betydelse för svensk politik.

Jag är fortfarande aktiv socialdemokrat och strävar för att bidra till att svensk socialdemokrati åter blir statsbärande. Inget annat parti kan i längden värna såväl välfärd och tillväxt som solidaritet och rättvisa på samma sätt som socialdemokraterna. Sverige behöver att socialdemokraterna hittar tillbaka till regeringsmakten.

Dessa förhållningssätt präglar min ambition att förena en yrkesroll som konsult och en roll som aktiv socialdemokrat. Genom att i alla lägen vara ärlig mot mig själv tycker jag att dessa roller förstärker varandra på ett sätt som gynnar ökad förståelse och en allsidig debatt. Om någon i något sammanhang känner att de inte förstått min avsikt beklagar jag detta, men vill åter klargöra att jag aldrig uttryckt mig på ett sätt i debatten som jag inte personligen står för.

DEBATTEN: Aftonbladet har under två dagar rapporterat om hur PR-byrån Prime fått i uppdrag av Svenskt Näringsliv att påverka socialdemokraternas politik i en mer tillväxtvänlig riktning genom eftervalsanalyser, debattartiklar och personliga möten med beslutsfattare inom partiet. En av konsulterna i projektet är S-politikern Niklas Nordström, som under hösten bland annat deltagit i flera tv-diskussioner om socialdemokratins framtid.

DEBATTÖREN: Niklas Nordström, 42, Nacka. Partner och konsult i Prime PR. Ersättare i Stockholms läns landstingsfullmäktige (S). Tidigare bland annat kommunalråd i Nacka, landstingspolitiker i Norrbotten och SSU:s förbundsordförande.

Niklas Nordström

Publisert: