Så svek Reinfeldt oss småföretagare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Regeringen går inkassobolagens ärenden

Cheferna för landets största företag är anställda, inte företagare. I stället för personlig borgen som säkerhet för företagets lån, har de fallskärm och bonus. En hårfrisörska i enskild firma har ett större personligt ansvar än cheferna för landets storbanker, skriver debattören.
Cheferna för landets största företag är anställda, inte företagare. I stället för personlig borgen som säkerhet för företagets lån, har de fallskärm och bonus. En hårfrisörska i enskild firma har ett större personligt ansvar än cheferna för landets storbanker, skriver debattören.

Arbetarpartiet Moderaterna är ett nytt påfund, men i alla tider har partiet påstått sig företräda småföretagare. Därför var det med stor trovärdighet som Moderaterna förra gången gick till val på löftet att det skulle bli enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Sverige.

I själva verket blev det dyrare och krångligare. Alliansens första åtgärd var att höja arbetsgivaravgiften med fem procentenheter för de minsta företagen. Samtidigt blev momsdeklarationen så krånglig att småföretagare med utlandsaffärer var tvungna att anlita konsult för att klara av den. Momsdeklarationen blev ännu krångligare vid årsskiftet. Det senaste tilltaget är att förlänga karensen i sjukförsäkringen från en till sju dagar för enskilda näringsidkare.

Trots det fortsätter Moderaterna att slå sig för bröstet i företagarfrågan, nu senast med kampanjen www.flerjobb.se. Efter att ha sett den, tvekar jag om Moderaterna vet vad en företagare är.

Den gängse definitionen är någon som är anställd av sig själv, som enskild näringsidkare eller som anställd i ett bolag som han eller hon äger. Jag tycker också att det är rimligt att företaget försörjer åtminstone företagaren själv och inte är en hobby vid sidan om en anställning. 75 procent av landets små heltidsföretagare driver aktiebolag.

För oss som har vår försörjning av eget företagande är krånglet inte det stora problemet. Det är bristen på trygghet och ett betydande risktagande som förstör livet för många och som avhåller ännu fler från att prova sina vingar. 40 procent av landets överskuldsatta är misslyckade företagare.

Därför tillsatte förra regeringen en insolvensutredning. Näringsminister Maud Olofsson (C) stoppade den av obegripliga skäl. Efter ett års stillestånd tillsattes en ny utredare, riksdagsman Jan Ertsborn (FP). Han gjorde ett utmärkt arbete och la fram ett i långa stycken nödvändigt förslag för regeringen hösten 2009. Av förslaget blev ingenting.

Alla remissinstanser stödde utredarens förslag. Utom två: Bankföreningen och Svensk ­Inkasso. Att just dessa skulle ha invändningar var förväntat. Bankerna säljer i stor omfattning konkursskulder till medlemmar i Svensk Inkasso, vilka i sin tur tjänar grova pengar på att utnyttja brister i dagens insolvenslagstiftning.

Inkassoföretagen gör absurda vinster. Jag drabbades själv av ett av dem 2006, Aktiv Kapital och deras dotterbolag AK Hansa. Året då jag bidrog till deras omsättning var vinstmarginalen 77 procent. Mer än tre av fyra intjänade kronor var vinst!

Bankföreningen och Svensk Inkasso anser att konkurrensen hotas om misslyckade företagare får skuldsanering. Regeringen lyssnade och förpassade utredarens förslag till papperskorgen.

Konkurrens på lika villkor är av yttersta vikt för att Sverige och dess näringsliv ska utvecklas. Så långt har bankerna och inkassoföretagen rätt. Men rimliga villkor för misslyckade företagare skulle inte hota konkurrensen, tvärtom jämna ut skillnaderna mellan storföretag med anställd ledning utan personligt ansvar och företagare med obegränsat personligt ansvar.

Ett pinsamt faktum är att cheferna för landets största företag är anställda, inte företagare.

I stället för personlig borgen och villan som säkerhet för företagets lån, har de fallskärm, bonus och pensionsavtal. En hårfrisörska i enskild firma har ett större personligt ansvar än cheferna för landets storbanker. Om detta finns ett prejudicerande rättsfall: Svea hovrätt, Lars-Eric Petersson, Skandia.

För att värna konkurrens på lika villkor måste skillnaderna i personligt ansvar mellan ledande tjänstemän och företagare jämnas ut. Det finns bara två sätt: Att göra ledande tjänstemän personligt ansvariga eller att begränsa det personliga ansvaret för företagare.

Folkpartisten Jan Ertsborn föreslog det senare, men den moderatledda regeringen tog bankernas och inkassobolagens parti. När det kommer till kritan så värnar moderaterna höga tjänstemän utan personligt ansvar trots att det undergräver konkurrens på lika villkor och slår undan benen för landets småföretagare.

Janne Näsström

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN