Se de demenssjukas särskilda vårdbehov

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Alzheimerföreningen: Demens är en hjärnsjukdom - inte normalt åldrande

Knappt hälften av de som insjuknar i demens får i dag utredning.
Knappt hälften av de som insjuknar i demens får i dag utredning.

Få grupper är så försvarslösa mot vanvård och övergrepp som demenssjuka. Över 100 000 av totalt 150 000 lider av Alzheimers sjukdom. Minnesproblem, tids- och rumsorientering och aggressivitet är vanliga symtom, talsvårigheter och att förstå vad andra säger är andra problem.

Den största tillgången för god demenssjukvård är personalen. Väggar och tak är det inte så ­noga med, miljön får gärna vara lite gammalmodig, bara personalen är tillräcklig och välutbildad.

Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Vår minnesvärd Sven Wollter brukar hävda att kommunerna säljer ut demens- och ­äldrevården till den som betalar minst! Våra patienter har oftast svårt att föra sin egen talan och dessutom är många ensamstående utan anhöriga och därmed helt beroende av personaltät­heten och utbildningsnivån hos personalen. Det är ju självklart att man i en hårt konkurrens­utsatt marknad drar ner på personalen - allt för profitens skull ­eller besparingar för att finansiera annat.

Många svårt demenssjuka har ett lika stort vårdbehov som det lilla nyfödda barnet, men synen bland beslutsfattarna om vårdbehovet för demenssjuka är ­cynisk och illavarslande för framtida generationer.

Knappt hälften av de demenssjuka får i dag utredning, diagnos och vid alzheimers sjukdom läkemedelsbehandling. Vad ­hade hänt om endast hälften av cancer- eller hjärtsjuka skulle få hjälp? Förmodligen revolution! Men våra sjuka kan på grund av sjukdomens art inte protestera och därför bryr sig inte beslutsfattarna. En utredning och ett års behandling med originalläke­medel kosta cirka 20 000 kronor - jämför med ett vårdboende som kostar cirka 600 000 på ett år.

BPSD-registret (beteendestörningar vid demenssjukdomar) måste prioriteras så att hela ­landet får samma villkor. Se den misstänkt sjuke tidigt, utred, ­diagnostisera och vid alzheimer sjukdom läkemedelsbehandla. Börja i starten och inte i slutet, gör resan för den alzheimersjuke så bekväm som möjligt - för den är grymt svår.

Vi får fler och fler som drabbas av alzheimers sjukdom men ingen framförhållning finns. Snart erbjuds i bästa fall åldringsvård och inte demensvård, trots att vårdbehovet för den demens­sjuke är så mycket större. En ­majoritet av patienterna vårdas i hemmet, av sina anhöriga som i princip får ge upp sina egna liv för att samhället inte vill se ­problemen. Kostnaderna för ­demensfrågorna överstiger 50 miljarder! Man måste lägga ihop kostnaderna för cancer, hjärt-kärlsjukdomar samt stroke för att nå upp till den nivån. Ändå får vår forskning bara ungefär tio procent av medlen som forskningen på cancer och hjärt-kärlsjukdomar får.

Synen på demenssjukdomar i medier är också rätt bedrövlig. Varje dag skriver journalister, även Aftonbladets ”han eller hon är dement” - som om det vore ett tillstånd. Man skriver aldrig att ”han eller hon är cancer” eller hjärta eller diabetes. Många tror att demenssjukdom är ett tillstånd man får när man blir äldre. Ni måste förstå att vi representerar patienter som drabbas av svåra hjärnsjukdomar, som i många fall skapar multihandikapp och dödlig utgång.

Med denna debattartikel vill vi utmana alla tv-kanaler och även Aftonbladet: Låt nästa gala bli en alzheimergala!

Vi är 150 000 patienter och 600 000 närstående och anhöriga. Lägg därtill all sjuk- och vårdpersonal. Hur kan vi tillsammans hjälpas åt för att ytterligare få upp ögonen för våra demenssjukas behov?

Det är vår tur nu.

Krister Westerlund

Sven Wollter

Sissela Kyle

Claes Malmberg

Publicerad: