ÅSIKT

Jo, anonymitet behövs när ingen vågar vittna

Håkan Lavén, fd hovrättslagman, i replik om anonyma vittnen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
De gängkriminella har allvarligt lyckats skadeskjuta ett av statens mest angelägna verktyg vid bekämpande av brott. Så kan vi naturligtvis inte ha det, skriver Håkan Lavén, före detta hovrättslagman

REPLIK. Advokaten Björn Hurtig m.fl. advokater är kritiska till möjligheten att använda anonyma vittnen i brottmålsrättegångar. Det är inte så konstigt. Advokaterna är ett särintresse i rättsprocessen. De har till huvudsaklig uppgift att med näbbar och klor försvara den tilltalade och bevaka den dennes intressen.

Det är en viktig uppgift, men det mera begränsade synsättet lämpar sig mindre väl vid bedömande av behovet av ny lagstiftning.

Tystnadskulturen i utanförskapsområdena är i det närmaste total

Problemet är att vi i fråga om kriminalitet har en helt ny situation i dag. Bara i Göteborg har 36 mord begåtts inom ramen för gängkriminalitet de senaste sju åren, varav 31 mord fortfarande är ouppklarade.

En viktig orsak till att dessa våldsbrott inte klaras upp är att vittnen inte vågar vittna av rädsla för repressalier. Tystnadskulturen i utanförskapsområdena är i det närmaste total. De gängkriminella har allvarligt lyckats skadeskjuta ett av statens mest angelägna verktyg vid bekämpande av brott. Så kan vi naturligtvis inte ha det.

Anonyma vittnen tillåts sedan länge i bland annat Norge, Danmark, Nederländerna och Frankrike

Det finns självfallet goda skäl att fundera över hur den tilltalades rättssäkerhet ska garanteras med införandet av anonyma vittnen. Men jag kan inte se att det skulle vara något oöverstigligt hinder. I många fall kan det säkert enkelt konstateras att vittnet inte kan ha någon elakartad koppling till den tilltalade eller till kriminella miljöer. Försvararen har också rätt att ställa frågor.

Anonyma vittnen tillåts sedan länge i bland annat Norge, Danmark, Nederländerna och Frankrike utan att det har rapporterats några problem. Europadomstolen har också gett klartecken och klargjort under vilka förutsättningar anonyma vittnen kan höras i rätten. Domstolen får exempelvis inte fälla någon till ansvar enbart med stöd av anonyma vittnen, även annan bevisning krävs.

Mot denna bakgrund är det svårt att förstå varför staten inte skulle vidta åtgärder för att värna vårt processuella regelverk för att bättre ge möjlighet att upprätthålla lag och ordning i landet. Frågan om anonyma vittnen bör därför snarast utredas.


Håkan Lavén, före detta hovrättslagman


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM

Mord

Juridik