HBT-lärare behöver trygg arbetsplats

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fjelkner och Almgren: Intoleransen i skolor ofta stor

I år är temat Heteronormen under Prideveckan som inleds i dag. Det är en norm som genomsyrar hela samhället, så också skolan. Vi menar att även lärare som är homo-, bi- eller transsexuella måste ha en trygg arbetsplats.

Ett av de svåraste jobben i dag är att vara en öppet homosexuell lärare på högstadiet. Våra egna erfarenheter som högstadielärare är att homosexualitet och sexuell läggning är något som ställs på sin spets i puberteten och i dagens skola är intoleransen ofta stor mot avvikelser.

Lärarna har en avgörande roll för att mångfalden i skolan accepteras av eleverna. Men också arbetsgivarens ansvar måste lyftas fram tydligare. Mobbning och diskriminerande beteende förekommer bara om ledningen tillåter det. Om inte ansvariga sätter tydliga gränser så kan kränkande särbehandling växa. Normen blir då kvävande, ja rentav kriminell, och inte ett av flera möjliga förhållningssätt.

I en undersökning för några år sedan framkom det att bara två av hundra lärare kände att de hade tillräckliga kunskaper för att möta homofobi i skolan och i sin undervisning.

50 procent uppgav att de mött kränkande jargong bland eleverna om sexualitet. Därtill uppgav 10 procent att de sett samma attityd bland skolans vuxna.

Vi krävde då bättre kunskap bland lärarna för att fånga upp homofobiska föreställningar bland eleverna. Men det räcker inte. Vi ser nu att vi främst måste få bättre stöd och tydligare agerande från arbetsgivare och skolledning. Skolan har ett uppdrag att ge elever och lärare trygghet i skolmiljön.

Lärarnas Riksförbund driver hårt frågan om att de bäst lämpade ska vilja bli lärare. Det är nödvändigt för att höja kvaliteten i skolan. Då har vi inte råd att exkludera vissa grupper bara för att de har en viss sexuell läggning. Som fackförening jobbar vi för en trygg arbetsplats för alla.

Man kan tycka att alla lärare har en skyldighet att vara öppna med sin sexuella läggning. Man kan fråga sig om det är möjligt att vara en bra lärare om man inte är sann mot sig själv och öppen med sin sexuella läggning.

Men vi vet att det är svårt för många lärare att vara öppna på sina arbetsplatser. Detta måste förändras, vi ska alla kunna vara öppna med vår sexuella läggning, oavsett vilken den är.

Metta Fjelkner
Förbundsordförande
Lärarnas Riksförbund
Anders Almgren
1:e vice ordförande
Lärarnas Riksförbund

Publisert: