Kronofogden vill inte ha din hund

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kronofogden värderade Gradijela Miljkovics hund Nemo vid ett utmätningsförsök. ”Hur kan man värdesätta en hund i pengar?”, sa hon till Aftonbladet förra veckan.
Kronofogden värderade Gradijela Miljkovics hund Nemo vid ett utmätningsförsök. ”Hur kan man värdesätta en hund i pengar?”, sa hon till Aftonbladet förra veckan.

I en artikel som Aftonbladet publicerade den 4 september 2009 nämns att Kronofogden har gjort en värdering av en hund. Kronofogden kan inte kommentera det specifika fallet i övrigt, men vill påpeka att myndigheten inte utmäter sällskapsdjur.

När Kronofogden får ett uppdrag startar en utredning av den skuldsattes tillgångar. Tillgångar utreds, allt från pengar på ett bankkonto till bostadsrätten eller djur. En del av utredningen som Kronofogden gör är att begära att den skuldsatte själv upprättar en förteckning över alla sina tillgångar. I förteckningen ska den skuldsatte själv också uppskatta värdet av sina tillgångar. När det gäller djur är inte tanken att husdjur som hund eller katt ska ges ett värde. Däremot kan det förekomma att personen äger exempelvis en travhäst som har ett större värde.

Visst kan det förekomma att gäldenären själv upplever att det egna husdjuret har ett så stort personligt värde att det kan mätas i pengar. Det innebär dock inte att Kronofogden gör samma bedömning.

Kronofogden driver in skulder genom att utmäta egendom som kan säljas och på så sätt generera pengar till att betala en skuld med.

För att Kronofogden ska kunna göra en utmätning ska vissa kriterier vara uppfyllda:

egendomen ska tillhöra den som har skulden.

egendomen ska kunna överlåtas alternativt vara en rättighet som går att överlåta.

egendomen ska ha ett andrahandsvärde.

All egendom får inte utmätas även om de allmänna förutsättningarna stämmer. Det kan till exempel röra sig om föremål som har ett stort personligt värde för den skuldsatte och helt enkelt är oskäligt, orättfärdigt eller orimligt att utmäta. Exempel på sådan egendom är husdjur som hundar och katter. Är det fråga om andra djur som till exempel hästar kan det göras en annan bedömning. Utmätning av djur är ovanligt.

Annika Sydberger Norrman

kommunikatör, Kronofogden Göteborg

Annika Persson Arcangioli

enhetschef, Kronofogden Göteborg

Publisert: