Debatt

Politik i repris

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Gudrun Schyman: Gamla idéer plockas upp ur soporna

Favoriter i repris regnar från den borgerliga alliansen. Återvinning är bra men det betyder faktiskt att det gamla görs om till helt nya produkter. Här har man bara fiskat upp kasserat material ur soptunnorna, skriver Gudrun Schyman om den senaste tidens politiska svängningar.

Visst är det väl märkligt. Vi sitter i en situation där det gamla ekonomiska tänkandet nått vägs ände.

Marknadslösningar på snart sagt alla områden och idén om att en ständigt ökande materiell konsumtion är det som ska utveckla världen och upphäva fattigdomen, håller inte längre.

Materiell överkonsumtion, driven av en alltmer spekulativ ekonomi, ledd av en alltmer isolerad elit, har resulterat i både klimatkris och finansiell kris. Allt hänger ihop.

Trots att vi har en helt ny situation, med krav på nytänkande, poppar plötsligt en massa gamla politiska förslag upp:

1. Förbudet mot ny kärnkraft tas bort, meddelar den borgerliga alliansen. Att den pågående satsningen på förnyelsebar energi kommer att stoppas upp, med färre jobb som följd, bekymrar tydligen inte alliansen.

Inte heller att hela kärnkraftscykeln, från uranbrytning till de olösta avfallsproblemen, strider mot försiktighetsprinciper och hållbar utveckling.

Den säkerhetspolitiska aspekten, kopplingen kärnkraft–kärnvapen, verkar inte heller spela roll. På Vattenfall är de glada.

2. Militären ska rustas upp. Efter konflikten mellan Ryssland och Georgien vill åtminstone Folkpartiet och en och annan socialdemokrat att Sverige ska öka sin militära försvarsförmåga.

Plötsligt har vi fått militära hot mot Sverige. Ryssen kommer! Fan tro’t! Mer pengar till fler vapen innebär alltid mindre pengar till värn av välfärden. Vapenindustrin är glad.

3. Natomedlemskap föreslås av allt fler borgerliga försvarspolitiker. Om vi räknar med att andra ska hjälpa oss så måste vi kunna hjälpa andra, det vill säga vi ska vara med i samma allians. Samövningar med Nato beslutas numera ensamt av regeringen. Riksdagen körs över. Den borgerliga alliansen är glad, EU:s militära samordning går som på räls och vapenindustrin är glad.

4. EMU-medlemskapet ska upp till diskussion. Trycket ökar i takt med att den ekonomiska krisen fördjupas. I början av krisen var nästan alla ekonomer överens om att det var bra att Sverige hade egen penningpolitik, egen ränta och egen riksbank. Det fanns (finns) fakta som talade för en sådan hållning. Nu svänger det fast inga nya fakta har tillkommit.

Gamla bortröstade politiska förslag serveras som lösningar på nya sammansatta, globala problem. Klimatfrågorna underordnas kortsiktiga tillväxtambitioner, formulerade av extremt mansdominerade grupper. Traditionella tekniktyngda samhällslösningar står i vägen för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Livsstilen hos ett litet fåtal välbärgade män orsakar klimatbelastningar som försämrar framtidsutsikterna för miljarder kvinnor och män.

Favoriter i repris regnar från den borgerliga alliansen. Återvinning är bra men det betyder faktiskt att det gamla görs om till helt nya produkter. Här har man bara fiskat upp kasserat material ur soptunnorna.

Gudrun Schyman

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt