ÅSIKT

”Studenter straffas i dagens system”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Stina Hamberg: Som heltidsstudent ska man kunna leva på sitt studiemedel.

Foto: Peter Rosén
Stina Hamberg är ordförande i Saco Studentråd.

Studenter är som udda fåglar i alla trygghetssystem, vi passar liksom inte in i mallen. Men varför ska det vara så, när nästan varannan går vidare till högskolestudier? På måndag ska studiesociala kommittén presentera sitt förslag och jag hoppas att de äntligen kommer rätta till de brister som finns. Det är vad studenter har väntat på i flera år!

Det här är vad som behöver göras:

• Höj studiemedlet och höj fribeloppet

• Utöka studie- och yrkesvägledningen

• Ge studenter en fungerande sjukförsäkring, en fungerande föräldraförsäkring och en fungerande arbetslöshetsförsäkringslösning.

Som heltidsstudent ska man kunna leva på sitt studiemedel. Men idag är det så många som var fjärde student som har övervägt att avbryta sina studier på grund av för dålig ekonomi. Ingen ska behöva avbryta sina studier på grund av att studiemedlet är för lågt!

Studenter straffas i efterhand för att de ”jobbat för mycket”. Det sägs att kommittén kommer att föreslå en höjning av fribeloppet, den nivå som anger hur mycket studenter får arbeta extra innan deras studiemedel påverkas, och att studentens inkomster enbart ska minska lånedelen av studiemedlet. Heja utredningen! Extraarbete under studietiden ger värdefulla erfarenheter och kontakter som kan underlätta det ofta rätt så vingliga klivet mellan studier och arbetsmarknad. Så här kommer en åtgärd som faktiskt förbättrar för studenterna.

Studenter vill och ska slutföra sin utbildning så fort som möjligt. Ändå tar det idag lång tid för studenter att ta examen. Det har varit ett av de problem studiesociala kommittén har fokuserat på. Tyvärr har kommittén kommit fram till en kortsiktig och krånglig lösning – att studiemedel enbart ska ges i 4 år. För att studenten ska kunna fortsätta studera efter 4 år krävs en kandidatexamen, eller 3 års avklarade studier på ett längre program.

Att tro att studenter får lättare att välja för att de blir mer pressade är bara dumt. Om ambitionen är att minska andelen ”felval” i högskolan, så är satsningar på en bättre och mer tillgänglig studie- och yrkesvägledning mycket bättre. Bra val görs av välinformerade studenter som har koll på vart de vill efter högskolan. Kommitténs förslag gör dessutom ett redan svåröverskådligt regelverk än krångligare och kräver mer administration av högskolorna. Var det inte meningen att studiesociala kommittén skulle förenkla för studenterna?

Studenter blir också sjuka. Då har de idag 30 karensdagar. Studenter kan inte heller vara deltidssjukskrivna. Det är orimligt.

Var femte student i Sverige har barn. Föräldraförsäkringen fungerar för dem som jobbat innan de skaffar barn, men inte för dem som bara har studerat. Dagens regler talar alltså tydligt om för dig att läs först, skaffa sen ett jobb och efter det kan du bli förälder. Det är viktigt att var och en kan få skaffa barn när de själva vill, särskilt som det föds så få barn i Sverige.

Till sist, idag finns inget som fångar upp studenter efter utbildningen, om de inte direkt får ett jobb. Men det är ju just i glappet mellan studier och jobb som studenten behöver en omställningsförsäkring. Varför inte någon sorts a-kassa för studenter?

Jag vill att kommittén lägger förslag som gör att studenter kan vara sjukskrivna, skaffa barn och få hjälp vid arbetslöshet i samband med examen. Det är dags att vakna upp och se att studenterna ser ut som befolkningen i stort och att vi är i lika stort behov av heltäckande socialförsäkringar som de som arbetar. Det hoppas jag att studiesociala kommittén kommer att leverera. På måndag får vi se om studiesociala kommittén lyssnat på studenterna eller inte.

Stina Hamberg
Ordförande för Saco Studentråd