”Slå ihop arbetslöshet– och sjukförsäkringen”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-12-14

Så vill MP reformera ersättningssystemen

DEBATT Vem som helst av oss kan bli sjuk eller arbetslös. Debatten om trygghetssystemen borde därför handla om oss alla, inte dom andra. Det behövs ett förbättrat skydd och ett modernare och mer relevant trygghetssystem, både för sjuka, arbetslösa, friska och arbetande.

Det behövs en större trygghet inom arbetslivet. Oavsett om man blivit arbetslös, är sjuk eller tillfälligt tjänar för dåligt ska enskilda veta vart man ska vända sig. Ingen ska heller behöva falla mellan stolarna på grund av olika regler för ersättningar och bidrag.

Sedan i våras har sjuksköterskan Margareta Tiger från Härnösand och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt samlat in namnunderskrifter. De har lyckats få ihop över 100 000 personer som vill ha humanare sjukskrivningsregler. Listan har lämnats över till de politiska partierna.

Protestgruppen vänder sig främst mot att tiotusentals långtidssjukskrivna och förtidspensionerade blir utförsäkrade vid årsskiftet. Utöver tidsgränsen för sjukpenning har den moderatstyrda regeringen på en rad sätt ökat kontrollen av sjuka och arbetslösa och gett dem snävare ekonomiskt utrymme:

Människor som känner otrygghet och osäkerhet inför framtiden blir inte friskare snabbare, snarare tvärt om.

De rödgröna samarbetspartierna är eniga om att högerpolitiken klyver Sverige och på sikt hotar legitimiteten i våra trygghetssystem.

De försäkringslösa blir allt fler medan Borg & Co sänker skatter för de rikaste. Bara hälften av dem som är arbetslösa har rätt till a-kassa, mot drygt 70 procent tidigare. 50 000 människor kommer att kastas ut ur sjukförsäkringssystemet när de nya reglerna får genomslag fullt ut. I stället för minskat utanförskap har vi fått fler försäkringslösa.

Enligt beräkningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet tagit fram kommer antalet personer i utanförskap enligt Moderaternas egen definition ha ökat 2010 med 300 000, jämfört med 2006 när Reinfeldt började styra.

Den gemensamma välfärdsarbetsgruppen med S, V, och MP har fått i uppdrag att arbeta fram en ny modell för att våra försäkringssystem ska ta tillvara människors möjligheter och vilja att arbeta. Samtalen i den arbetsgruppen förs i en mycket positiv anda om hur ett helt nytt system skulle kunna se ut.

För Miljöpartiets del handlar det inte om att gå tillbaka till det gamla, vi vill införa ett modernt och nytt system för arbetslivstrygghet. Vi anser att människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe, oavsett vilket problem man har, helt enkelt en dörr in. Ersättningens storlek ska ligga på samma nivå oavsett om man är arbetslös eller sjuk. Därför vill vi att arbetslöshets- och sjukförsäkringen slås ihop så båda ersättningarna blir solidariskt skattefinansierade. Fler ska omfattas, exempelvis studenter. Villkoren ska vara rimligare och mer begripliga. Alla ska erbjudas ett personligt stöd och skräddarsydda insatser. Försörjningsstödet (socialbidragen) förstatligas. Den kommunala socialtjänsten blir mer renodlat stödjande. Med arbetslivstrygghet minskar vi byråkrati och administration. Ofta är gränserna mellan arbetslöshet och sjukdom flytande. Genom att slå ihop sjuk- och a-kassa använder vi samhällets resurser mer effektivt. Med enklare regler hamnar ingen utanför. För att ett trygghetssystem ska vara bra behöver människor också ha förtroende för det. Vi tror inte på att låta piskan vina för att människor ska börja jobba. Vår uppfattning är att de allra flesta människor vill arbeta. Det handlar om att förbättra sjuka och arbetslösas möjligheter, inte försvåra deras redan svåra ekonomiska situation.

Peter Eriksson
Gunvor G Ericson

Följ ämnen i artikeln