ÅSIKT

Replik: Läxor passar inte in i ett modernt samhälle

DEBATT

Rossana Dinamarca: De härstammar från en tid då mamman var hemma.

Bland vänsterpartiets många förslag om hur skolan skall kunna bli bättre har kravet på att hemläxorna slopas väckt stor uppståndelse. Låt mig förklara.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När jag började skolan 1981 jobbade mina föräldrar på Saab, min syster och jag lämnades på förskolan och fritids klockan sex på morgonen och vi blev hämtade vid femtiden på eftermiddagen. Då skulle det finnas tid för lek, familjetid, träning och hemläxor. Jag kunde ibland känna av deras frustration när de inte kunde hjälpa mig. De hade ingen högre utbildning med sig från Chile och hade som sagt gått rätt ut på fabriksgolvet när de kom till Trollhättan.

Är det rimligt att vi har ett system som förutsätter att alla föräldrar ska ha kompetensen, och möjligheten, att hjälpa sina barn i de olika ämnena, att de ska ha kompetensen att lära sina barn studieteknik.

Jan Björklund slår fast att Sverige har minst läxor och prov i västvärlden. Och? Frågan man måste ställa sig är väl ändå vad hemläxorna är till för och vilken funktion de fyller?

Björklund anklagar vänsterpartiet för att vara 70-tals- flummare. Vet han från vilket årtionde hemläxorna kommer ifrån? De härstammar från en tid då mamman var hemma. Mycket har förändrats sedan den tiden.

Vi menar att de kraven kan vi bara ställa på skolan och lärarna som har utbildningen och som utformar uppgifterna till eleverna. Det här handlar också om synen på skolan, men också på kunskap. Skolan är en arbetsplats, därför har vi i dag samma krav vad gäller arbetsmiljö för eleverna som för vilken annan arbetsplats som helst. Rimligen borde även reglerad arbetstid gälla skolarbete.

Att bara avskaffa hemläxorna ger inte per automatik en likvärdig skola. Därför ska vårt förslag ses (och våga debatteras) tillsammans med de andra tretton punkterna som vi lyfter. Behöriga lärare är en självklarhet. Vi vill erbjuda alla barn frukost i skolan, för att alla ska ha goda förutsättningar att orka hela skoldagen. Vi vill införa intyg på att eleverna har nått målen och skrota de graderade betygen som styr undervisningen mot kunskap som är lätt att mäta och ytliga faktakunskaper.

Det ska finnas öppna skolbibliotek med särskilda skolbibliotekarier i alla skolor för att stimulera elevernas intresse för läsning och litteratur. Vi ska ha fullständig avgiftsfrihet i grundskolan och gymnasiet, ingen ska uteslutas från att få delta i alla aktiviteter. Allt för att återuppväcka bildningstanken. Allt för att för att skapa en likvärdig skola där alla elever kan nå målen.